Skip to main content

Nyheter inom familjerätt, socialrätt och brottmål

Här hittar du intressant material inom våra rättsområden; kunskapsartiklar, länkar till externa resurser, nyhetsartiklar, information om aktuella aktiviteter, föreläsningar och vad som är på gång.

Nyheter

Barnfridsbrottet – den nya lagen

Publicerad 20 juni 2021 Riksdagen har klubbat igenom den nya lagen om barnfridsbrott som innebär…
Nyheter

Barnfridsbrott – utredning

Publicerad 30 september 2019 I en ny utredning (SOU 2019:32) föreslås att ett nytt brott…
Nyheter
Samtyckeslagen firar ett år
Nyheter
Föräldraskap på lika villkor för samkönade och heterosexuella
Nyheter
Sexövergrepp och ofredande på nätet
Nyheter
Brister vid omhändertagande av barn
LVU, LVM, LPT
Nyheter
Akuta omhändertaganden enligt LVM ökar
Nyheter
Könsneutrala äktenskap firar 10 år
Nyheter
Döms för oaktsam våldtäkt vid sexköp
Omedelbart omhändertagande av barn
Nyheter
Lagförslag om omhändertagande av barn
Nyheter
Sms tillräckligt för gemensam vårdnad
Nyheter
Ökning av dödligt våld mot kvinnor