Skip to main content

Nyheter inom familjerätt, socialrätt och brottmål

Här hittar du intressant material inom våra rättsområden; kunskapsartiklar, länkar till externa resurser, nyhetsartiklar, information om aktuella aktiviteter, föreläsningar och vad som är på gång.

Stärkta rättigheter skyddat boende
Nyheter

Stärkta rättigheter i skyddat boende

Publicerad 26 april 2024 En ny lagstiftning om placering av barn i skyddat boende trädde…
Nyheter

Barnfridsbrottet – den nya lagen

Publicerad 20 juni 2021 Riksdagen har klubbat igenom den nya lagen om barnfridsbrott som innebär…
Nyheter
Barnfridsbrott – utredning
Nyheter
Samtyckeslagen firar ett år
Nyheter
Föräldraskap på lika villkor för samkönade och heterosexuella
Nyheter
Sexövergrepp och ofredande på nätet
Nyheter
Brister vid omhändertagande av barn
LVU, LVM, LPT
Nyheter
Akuta omhändertaganden enligt LVM ökar
Nyheter
Könsneutrala äktenskap firar 10 år
Nyheter
Döms för oaktsam våldtäkt vid sexköp
Omedelbart omhändertagande av barn
Nyheter
Lagförslag om omhändertagande av barn
Nyheter
Sms tillräckligt för gemensam vårdnad