Skip to main content

Rättsskydd

Vi hjälper dig ansöka om rättsskydd

Rättskydd finns i din försäkring

Många har genom sin hemförsäkring möjlighet till rättsskydd. Rättsskyddet täcker delar av kostnaderna för juridisk hjälp, i nivå upp till taxan för statlig rättshjälp, efter avdrag för bland annat självrisk, vanligtvis 20-25 %. Det varierar mellan de olika försäkringsbolagen hur generösa de är i fråga om rättsskydd. Det vanliga bland de större försäkringsbolagen är att rättsskyddet får tas i anspråk endast för vissa typer av tvister och mot vissa typer av motparter.

Om din motpart är en person du tidigare har varit gift med, eller sammanbott med, kan tvisten vara helt undantagen i försäkringen. Detta gäller vanligtvis i tvister om bodelning, där beviljas sällan rättsskydd. Däremot är villkoren hos bolagen ofta generösare i tvister som rör barn, såsom mål om vårdnad, boende eller umgänge med barn. I vårdnadstvister, eller andra tvister om barn, kan bolagen bevilja rättsskydd efter en viss tid även om motparten är en tidigare make/maka/sambo. I vårdnadsmål är det väldigt vanligt att försäkringsbolagen då ställer krav på att tvisten ska ha uppstått tidigast ett år efter separationen.

Ett annat villkor som brukar uppställas för att rättsskyddet i hemförsäkringen ska få tas i anspråk är att du som försäkringstagare ska ha haft hemförsäkring i minst två år i följd. Det behöver inte ha varit i samma bolag, men du behöver kunna visa att du har varit försäkrad utan uppehåll i två år. Även andra typer av försäkringar än hemförsäkringar kan innehålla rättsskydd, t ex fackliga försäkringar. Kan du inte använda en försäkring kan du i vissa fall istället beviljas statlig rättshjälp. Vi reder ut vad som gäller i ditt ärende.

Behöver du hjälp med rättsskydd?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Caroline Landberg

  Caroline Landberg

  Vi värdesätter tydlighet och kvalité. Att du som klient har tagit emot och bekräftat prisbild och villkor är viktigt för oss.

  Rättsskydd
  Rättshjälp
  Advokatbyråns Villkor

  Ring eller maila