Skip to main content
Nyheter

Sexövergrepp och ofredande på nätet

Publicerad 1 juli 2019

Idag har i princip alla svenska barn och ungdomar en dator, en smart telefon eller en surfplatta. Barn och unga använder sig av internet dagligen. Internet är såklart ett bra sätt för barn och unga att söka kunskap, hitta information och ha kontakt med vänner. Samtidigt finns det också risker för barn på nätet. Där barn finns, rör sig också människor som söker sig till barn i sexuellt syfte. Idag är internet den absolut största jaktmarken för vuxna personer, i huvudsak män, som söker kontakt med barn i sexuellt syfte.

Det är inte ovanligt att sexuella övergrepp inleds med kontakter på nätet som sedan övergår till att barnet utsätts i verkligheten. Det kan handla om att gärningspersonen utger sig för att vara en jämnårig, och de första kontakterna kan vara helt frivilliga. Om än i tron att den man pratar med är någon annan. Om gärningspersonen lyckats förmå barnet att visa upp sig i en webbkamera eller skicka bilder på sig själv används detta som utpressning gentemot barnet. En del förövare erbjuder sig också att betala barn och unga för sexuella tjänster. Barn som utsatts för sexuella övergrepp online brottas ofta med känslor av skuld och skam. Oro för vilka konsekvenser det kan få, hur föräldrar eller kompisar ska reagera kan göra det svårt att våga berätta. Man skäms helt enkelt för mycket för att berätta och ta hjälp av någon.

Läs också: Är det straffbart att ragga barn på nätet?

Många barn utsätts

Till detta hör även att barnet eller den unge oftast känner sig väldigt ensam. Som att hen är den enda som går igenom detta helvete. Så är det inte. Nästan hälften av alla 15-åriga flickor, och knappt en av fem pojkar som är regelbundna internetanvändare, uppger att de via nätet blivit kontaktade i sexuellt syfte av någon de tror eller vet är en vuxen.

När vi tror att ett barn far illa kan det väcka starka känslor och såklart vara svårt att veta hur man ska agera. Om du är orolig för att något har hänt ett barn – utgå från det konkreta som gör dig orolig. Även om du känner dig tveksam till om det barnet berättar är sant, måste det som barnet berättar undersökas av ansvariga myndigheter.

Läs också: ​Så​ polisanmäler du en våldtäkt

Förundersökning och rättegång

När en polisanmälan upprättats och det föreligger en misstanke om brott, inleds en förundersökning. I förundersökningen utreder polisen det misstänkta brottet och håller bland annat förhör med barnet. Barn som har utsatts för brott har rätt att förhöras av utredare med särskild kompetens att prata med barn. Barn som misstänks ha utsatts för övergrepp online har dessutom alltid rätt till ett eget juridiskt biträde som ska tillvarata barnets intressen under förundersökning och eventuell rättegång. En advokat eller jurist utses till barnets målsägandebiträde och har till uppgift att lämna råd och stöd till barnet och att driva en eventuell talan om skadestånd.

Bearbeta brottet

Vid sidan av den juridiska hjälpen, kan barnet få hjälp att bearbeta det som hen utsatts för. Ett första steg kan vara att kontakta Ungdomsmottagningen, som tillhandahåller samtalsbehandling och vid behov kan hänvisa barnet vidare till en person med rätt kompetens för barnets behov eller till andra former av stöd och hjälp, exempelvis en stödgrupp.

Behöver du hjälp med Rättsprocessen?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply