Skip to main content

Skilsmässoadvokat – expert på skilsmässa

Behöver du hjälp med juridiska frågor i samband med skilsmässa? Att skilja er gör ni genom att ni lämnar in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Men den juridiska processen kan vara lång och se olika ut beroende på er livssituation och vilka meningsskiljaktigheter som eventuellt finns.

Vi på Familjerättsadvokaterna har lång erfarenhet och expertkunskap inom området. Vi hjälper dig med alla juridiska frågor som uppstår i samband med en skilsmässa eller separation och företräder dig i domstol när det behövs.

Juridiska frågor vid en skilsmässa

Mål om äktenskapsskillnad

När ni ska skilja er lämnar ni in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Om ni inte har barn kan ni skilja er omgående. Med barn som bor hemma har ni däremot en betänketid på 6-12 månader, vilket gäller även om barnen inte är bådas.

Vid skilsmässa finns det flera olika juridiska frågor som kan komma att behöva prövas i mål om äktenskapsskillnad. Bland annat kan det vara aktuellt att hantera:

 • Kvarsittanderätt till bostad
 • Frågan om att utse bodelningsförrättare
 • Underhållsbidrag till make/maka under betänketiden

Ibland kan en skilsmässa också innebära att man behöver hantera vårdnad av barn, barns boende och umgänge med gemensamma barn. Dessa frågor kan hanteras och prövas i samma mål.

Möjlighet att få statlig rättshjälp

Det är svårt att nyttja rättsskyddet i hemförsäkringen i denna typ av mål. Det kan däremot finnas möjlighet till statlig rättshjälp om du har svårt att ekonomiskt klara av en rättstvist som är nödvändig. I mål som rör barn brukar det vara angeläget att bevilja den enskilde parten rättshjälp om det saknas egna medel att klara av tvisten. Vi hjälper dig vidare inom samtliga frågor och med samtliga juridiska handlingar, inklusive eventuella frågor om och ansökan av statlig rättshjälp.

Advokat skilsmässa

Etablerad advokatbyrå specialiserad på skilsmässor

Vi har valt att specialisera oss på familjerätt. Det gör att vi alltid kan säkerställa och erbjuda dig experthjälp. Som experter på familjerätt består en stor del av vårt arbete av ärenden och frågor som rör skilsmässa och separation: ett område som vi arbetat med ända sedan starten 2010. Med många års erfarenhet inom området finns vi tillgängliga i alla de juridiska delar och faser som din skilsmässa kan innebära.

Relaterade ämnen

Bodelning

Ska ni dela på boende och tillgångar? Vi hjälper till med bodelningen.

Bodelning

Kvarboenderätt

Behöver du ansöka om kvarsittanderätt
till dess att bodelningen är klar?

Kvarboenderätt

Vårdnadstvist

Har du hamnat i en vårdnadstvist?
Vi för din talan på bästa sätt.

Vårdnadstvist

Behöver du hjälp från skilsmässoadvokat?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Ellinor Öhrn

  Ellinor Öhrn

  Vi är experter på familjejuridik och tillvaratar dina intressen. Vi hjälper dig med alla frågor som kan uppstå i anslutning till skilsmässan och företräder dig i domstol när så krävs.

  Ring eller mejla