Skip to main content

Vi hjälper dig vidare

 

Ett inledande telefonsamtal är alltid gratis. Vid ett sådant kan vi ge mer generell information om rättsläget, men kanske inte diskutera ditt enskilda ärende i detalj. För att ge specifik rådgivning, och för att vi ska åta oss ett uppdrag, behövs ett möte. Vi går tillsammans igenom din situation och hur vi bäst hjälper dig vidare. Ett inledande rådgivningsmöte, kostar 2 650 kr, alternativt vad aktuellt års rättshjälpstaxa är, beroende på om du har rätt till statlig rättshjälp eller inte. Har du rätt till rättsskydd via hemförsäkringen och det redan uppstått en tvist innebär även det att första mötet blir rabatterat.

Du kan läsa mer om vad det kostar att anlita oss, och ta del av våra villkor under fliken Kostnad. I många fall har du möjlighet till hjälp med finansieringen genom ovan nämnda Rättsskydd och Rättshjälp. Vi hjälper dig ansöka om detta.

    Vi handlägger alla uppdrag i enlighet med gällande lag och God Advokatsed.