Vilken typ av möte vill du boka?

Ett inledande rådgivningsmöte kostar 2 500 kr, alternativt 1 781 kr beroende på om du har rätt till statlig rättshjälp.
Har du rätt till rättsskydd via hemförsäkringen och det redan uppstått en tvist innebär även det att första mötet blir rabatterat.

Vi handlägger alla uppdrag i enlighet med gällande lag och God Advokatsed.