Skip to main content

Polisanmäla brott

Har du utsatts för en våldtäkt eller annat våldsbrott – kontakta oss. Vi företräder dig i rättsprocessen och tillvaratar dina rättigheter som brottsoffer.

Har du utsatts för ett brott ska du så snart som möjligt anmäla detta till polisen. Begär att få ett målsägandebiträde så tidigt i processen som möjligt. Målsägandebiträdet är din egna advokat under såväl förundersökning som rättegång och kan vara ett stöd under förhör och i domstolen. Målsägandebiträdet har till uppgift att tillvarata brottsoffrets intressen och fokuserar helt på det. Målsägandebiträdet har ingen objektivitetsplikt på det sätt som åklagaren har, utan kan närmast jämföras med den misstänktes försvarsadvokat, men på offrets sida. Juristen som företräder brottsoffret har till uppgift att föra brottsoffrets talan. Många tvekar inför att polisanmäla när de har utsatts för brott. Kanske är en osäker på om det en har utsatts för är att betrakta som ett brott eller ej. Kanske står en nära den person som har begått brottet. Gärningsmannen kan vara en bekant, en släkting, en vän eller en sambo. Det kan kännas extra svårt att polisanmäla om en står i en nära relation till, och kanske har barn med, förövaren.

Familjerättsadvokaterna

Är det försent att polisanmäla?

Det är inte försent att polisanmäla ett övergrepp som har skett för en tid sedan. Allvarliga vålds och sexualbrott har långa preskriptionstider. Ofta är bevisläget bättre om man har polisanmält övergreppet i snar anslutning till händelsen, men ibland kan det finnas tillräcklig stödbevisning även efter lång tid. Kontakta oss om du vill ha hjälp att polisanmäla ett brott, eller om du har frågor om den rättsliga processen i brottmål.

Så gör du för att anmäla en våldtäkt

Oavsett vilken typ av sexuellt övergrepp du har varit med om bör du göra en polisanmälan. Om det inte är akut ska du gå till närmaste polisstation, har våldtäkten precis skett, ring genast polisen och berätta var du befinner och vad du har utsatts för. Be att få en egen advokat, ett så kallat målsägandebiträde. Du har rätt att få den advokat du själv väljer. Om polisen missar att informera om rätten till målsägandebiträde eller påstår att det inte behövs, stå på dig. Att snabbt få en egen advokat ökar chanserna att få adekvat hjälp och en rättvis prövning. Studier visar att fler av de förundersökningar där brottsoffret fått en advokat tidigt och där förundersökningen leds av åklagare leder till åtal och fällande dom. När du har fått ett målsägandebiträde förordnat kan du alltid kräva att din advokat ska vara med vid alla förhör och samtal hos polisen. Målsägandebiträdet finns sedan med dig under den process som följer med förhör, förundersökning och eventuellt åtal och rättegång.

Stina Zakrisson förklarar i Sveriges Radio P3 Ungdomsradio hur det går till från anmälan till fällande dom. Hon beskriver hur processen kan gå till samt svarar på frågor om "man som målsägande måste vittna i rättegången?" och huruvida man kan "ta tillbaka en polisanmälan?".

Advokat Stina Zakrisson i ungdomsradion i Sveriges radioUngdomsradion i P3, 2011

Brott mot barn

När barn är brottsoffer och den som misstänks är en närstående till barnet, eller gift/sambo med denne, utses en advokat till Särskild företrädare för barnet.

Gå till

Sexualbrott

Det är inte ovanligt att ordet ”våldtäkt” associeras till ett överfall i en mörk gränd eller i en park.

Gå till

Sexbrott på internet

Idag är Internet den tveklöst största jaktmarken för vuxna som söker kontakt med barn i sexuella syften.

Gå till

Behöver du hjälp med brottmål?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Caroline Landberg

    Caroline Landberg

    Advokatbyråns jurister åtar sig uppdrag som målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn, genom förordnanden från domstol eller på begäran från dig som klient.

    Ring eller maila