Skip to main content
Nyheter

Barnfridsbrottet – den nya lagen

Publicerad 20 juni 2021

Riksdagen har klubbat igenom den nya lagen om barnfridsbrott som innebär att från och med den 1 juli blir det straffbart att låta barn bli vittne till brott i nära relation. Ett barn som bevittnar våld blir nu målsäganden och har då rätt till målsägandebiträde och skadestånd.

Lagändringen är ett stor och viktigt steg i rätt riktning för alla barns och kvinnors rätt till ett liv fritt från våld. De brott som skulle föranleda straffansvar för barnfridsbrott är sådana brott som kan skada barnets trygghet eller tillit i förhållande till en närstående person som barnet har en nära och förtroendefull relation till. Begreppet närstående ska tolkas brett och kan exempelvis innefatta föräldrar och syskon. Barnfridsbrottet skulle kunna komma att få betydelse vid många typer av brott, såsom hot från en förälder till en annan eller då en förälder agerar mycket våldsamt och slår sönder det gemensamma hemmet.

Straffansvar vid barnfridsbrott

För straffansvar vid barnfridsbrott skulle krävas att barnet har bevittnat den brottsliga handlingen på så sätt att barnet har sett eller hört gärningen och att barnet utifrån sin förmåga har kunnat uppfatta att det varit fråga om våld eller annan brottslig handling. Tanken är att straffansvar för barnfridsbrott ska kunna prövas i samma rättegång som grundbrottet, det vill säga det brott som barnet har bevittnat.

Stärker barns rättsliga ställning

Att som barn tvingas bevittna våld eller andra brott mellan närstående är mycket påfrestande och att erkänna ett barn i en sådan situation som brottsoffer skulle innebära att barnet faktiskt fick upprättelse. I ljuset av barns utsatta ställning och beroende av närstående, ser Familjerättsadvokaterna mycket positivt på införandet av ett barnfridsbrott!

Även Advokatsamfundet ser positivt på införandet av ett barnfridsbrott och skriver i sitt remissvar införandet av ett barnfridsbrott kan förväntas stärka barnets rättsliga ställning.

Leave a Reply