Skip to main content

Rättshjälp

Vi hjälper dig ansöka om rättshjälp

Stöd av staten genom rättshjälp

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som säkerställer att alla har tillgång till juridisk hjälp vid tvister, även om de saknar hemförsäkring med rättsskydd. Det innebär att personer som behöver juridisk hjälp men inte har ekonomiska resurser för att bekosta en advokat kan få stöd från staten. Kontakta oss på Familjerättsadvokaterna så utreder vi om du har rätt till rättshjälp och hjälper dig med en ansökan.

Rättshjälp – ett juridiskt skyddsnät

Om du saknar hemförsäkring med rättsskydd, eller behöver juristhjälp i ett ärende som inte omfattas av rättsskydd – kan du istället ha rätt till rättshjälp. Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som kommit till för att alla människor ska ha möjlighet att få juridisk hjälp om man hamnar i en tvist. Rättshjälpslagen och möjligheten till rättshjälp finns alltså till för att det inte ska vara vissa förunnat att klara av en juridisk process.

Bedömning och begränsningar

Alla människor ska ha möjlighet att få sin sak prövad, det ska inte vara förbehållet de med stora ekonomiska resurser. Beviljas rättshjälp i en tvist täcker det kostnader för advokat, framtagande av bevisning, ersättning till sakkunniga mm. Det finns dock begränsningar i rättshjälpen, t.ex. ett tak på 100 timmars arbete. I omfattande eller komplicerade tvister kan taket passeras. Vi har alltid en dialog med dig som klient om vad som händer i ärendet, och upplyser dig om alternativen om du har beviljats rättshjälp som är på väg att ta slut. I vissa fall kan det beviljas fler timmar. I andra fall inte. För att kunna få rättshjälp är en förutsättning att man har haft en till två timmars rådgivning enligt rättshjälpslagen hos en advokat. Du får då möjlighet att berätta om tvisten och din situation. Advokaten sätter sig in i omständigheterna i just ditt ärende och gör en professionell juridisk bedömning av ditt behov av rättshjälp. Rådgivningen är en inledning till rättshjälp och en förutsättning för att du ska kunna söka och beviljas rättshjälp.

Regeringen fastställer timtaxa

Varje år fastställer regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, den timtaxa som debiteras under tvisten om rättshjälp beviljas. Beroende på ditt ekonomiska underlag fastställs en procentsats som du själv ska betala till din advokat. Resterande del av arvodet betalas av staten genom rättshjälpsmyndigheten. I vissa fall, om det ekonomiska underlaget är väldigt litet, kan det även finnas möjlighet att få viss nedsättning av den annars obligatoriska rådgivningsavgiften. Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp, och vid behov nedsättning av rådgivningsavgiften. Välkommen att kontakta oss!

Behöver du hjälp med rättshjälp?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Caroline Landberg

  Caroline Landberg

  Vi värdesätter tydlighet och kvalité. Att du som klient har tagit emot och bekräftat prisbild och villkor är viktigt för oss.

  Rättsskydd
  Rättshjälp
  Advokatbyråns Villkor

  Ring eller maila