Bodelning

I samband med skilsmässa ska makar genomföra bodelning. När ett samboförhållande tar slut ska bodelning göras om någon av samborna begär det inom en viss tid. Bodelning kan också av olika skäl göras under ett pågående äktenskap. Bodelning kan ske genom att makarna undertecknar ett skriftligt avtal och utväxlar detta med varandra. Det råder full avtalsfrihet mellan makar och det kan räcka att med några rader konstatera att man har gjort upp i godo och inte har några anspråk på varandra. Det kan också krävas mycket utredning och ett avtal med många bilagor. Det beror på makarnas förhållanden, hur komplicerade dessa är, samt hur överens makarna är. Det som gäller enligt äktenskapsbalkens regler är att makarna ska ta med alla tillgångar och skulder som förelåg på brytdagen, i en bodelning. Brytdagen är dagen makarna ansökte om skilsmässa. Allt som inte är enskild egendom ska i regel ”delas lika” mellan makarna. Krav på bodelning preskriberas inte, vilket innebär att krav på bodelning kan framställas efter mycket lång tid. Det är därför viktigt att verkligen skriva ett avtal, även om man är överens.

Familjerättsadvokaterna

Om ni inte är överens om bodelning

Om ni inte kan komma överens i fråga om bodelning kan någon av er ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren förrättar bodelning genom att fatta beslut om vad som ska ingå i bodelningen, hur saker ska värderas och hur de ska fördelas mellan parterna. Bodelningsförrättarens beslut kan överklagas, klandras, till tingsrätten inom en viss tid. Bodelningsförrättarens kostnader svarar ni solidariskt för. Advokat Stina Zakrisson åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare genom förordnande från domstol. Du kan också kontakta advokatbyrån när du befinner dig i en bodelningsprocess, där annan advokat är bodelningsförrättare. Vi åtar oss då uppdrag som partsföreträdare och tillvaratar dina intressen i bodelningen.

Behöver du hjälp med Bodelning?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

Stina Zakrisson

Advokat & grundare

Vi är experter på familjejuridik och tillvaratar dina intressen. Vi hjälper dig med alla frågor som kan uppstå i anslutning till skilsmässan och företräder dig i domstol när så krävs.

Ring eller maila