Skip to main content

Advokat bodelning Stockholm – lång erfarenhet

I samband med skilsmässa ska ni som makar genomföra en bodelning. Det kan också ske om ett samboförhållande tar slut eller av olika skäl även under ett äktenskap. På Familjerättsadvokaterna har vi lång erfarenhet av bodelning. Vi biträder parter och åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare, vilket ger oss stor kunskap om båda sidor i processen.

Bodelning vid separation och skilsmässa

Bodelning kan ske genom att ni som makar undertecknar och utväxlar ett skriftligt avtal med varandra. Det råder full avtalsfrihet mellan er och det kan räcka med några rader som intygar att ni har gjort upp i godo och inte har några anspråk på varandra. Men ibland kan det krävas en utredning och ett större avtal med många bilagor. Hur just er bodelning ser eller kommer att se ut beror på hur ert förhållande ser ut och vad ni är överens om.

Krav vid bodelning på grund av skilsmässa

Enligt äktenskapsbalkens regler ska ni som makar ta med alla tillgångar och skulder som fanns på brytdagen, dagen då ni ansökte om skilsmässa, i en bodelning. Allt som inte är enskild egendom ska i regel delas lika mellan er. Krav på bodelning preskriberas inte, vilket innebär att det kan framställas även efter lång tid. Därför är det viktigt att skriva ett avtal, även om ni är överens.

Få hjälp av bodelningsförrättare

Om ni inte kan komma överens om bodelningen kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. En bodelningsförrättare fattar beslut om vad som ska ingå i er bodelning och hur sakerna ska värderas och fördelas mellan er. Besluten kan överklagas till tingsrätten inom en viss tid och bodelningsförrättarens kostnader är ni solidariskt ansvariga för.

Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare genom förordnande från domstol. Du kan också kontakta oss när du redan befinner dig i en bodelningsprocess med annan advokat som bodelningsförrättare. I dessa fall åtar vi oss uppdrag som partsföreträdare och ser till dina intressen i bodelningen.

Bodelningsförrättare

Gedigen kunskap och många års arbete

Vi är specialiserade på bodelning och har arbetat inom området sedan 2010. Istället för att hantera ärenden inom alla juridiska områden har vi valt att fokusera på familjerätt, vilket gör att vi kan alltid kan säkerställa och erbjuda dig specialistkunskap och experthjälp. Som experter på familjerätt tar vi oss an uppdrag både som ombud och som bodelningsförrättare i bodelningsärenden. Vi har gedigen kunskap inom bodelningsärenden och kan hjälpa dig med samtliga frågor i den juridiska processen.

Läs mer om bodelning

Det kan dyka upp många olika frågor inför, under och efter en bodelning. Därför har vi samlat några av de frågor som vi ofta får tillsammans med tillhörande svar.

Läs mer

Relaterade ämnen

Kvarsittanderätt

Behöver du ansöka om kvarsittanderätt till dess att bodelningen är klar?

Kvarsittanderätt

Skilsmässa

Ska du skilja dig? Vi hjälper dig
med de juridiska frågorna.

Skilsmässa

Behöver du en advokats hjälp med bodelningen?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ellinor Öhrn

    Ellinor Öhrn

    Vi är experter på familjejuridik och tillvaratar dina intressen. Vi hjälper dig med alla frågor som kan uppstå i anslutning till skilsmässan och företräder dig i domstol när så krävs.