Skip to main content

Barn – ett gemensamt ekonomiskt ansvar

Föräldrar ska gemensamt sörja för sina barns ekonomiska behov. Om föräldrarna inte bor ihop är det den förälder som barnet inte stadigvarande bor hos som ska betala underhållsbidrag. Det spelar ingen roll om vårdnaden är gemensam eller om en av er har ensam vårdnad. När barnet bor ungefär lika mycket hos er båda räknas det som växelvis boende och ingen av er är skyldig att betala underhållsbidrag.

Storlek på underhållsbidraget

Storleken på underhållsbidraget är beroende av barnets behov av underhållsbidrag och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Om umgängesföräldern inte bidrar självmant kan boendeföräldern få underhållsstöd genom försäkringskassan. Kassan kräver sedan umgängesföräldern på beloppen. Det kan vara så att den bidragsskyldige föräldern bör utge ett underhållsbidrag som vida överstiger försäkringskassans belopp för underhållsstöd. Då är det värt att föra talan om underhållsbidrag i domstol.

Rimligt underhåll

Det kan också vara så att den bidragsskyldige föräldern inte kan förpliktigas att utge mer än ett ytterst litet bidrag. Detta beror alltså på den sammantagna bilden av föräldrarnas ekonomi. Vi kan hjälpa dig att räkna på vad som är ett rimligt underhållsbidrag och föra talan mot den underhållsskyldige föräldern. Om du har fått ett krav ställt mot dig med ett för stort belopp kan vi istället bemöta kravet från din motpart och komma med ett rimligare motförslag. Har du blivit stämd i fråga om underhållsbidrag till barn inger vi svaromål och för din talan i rätten. Kontakta advokatbyrån så hjälper vid dig.

Behöver du hjälp med underhållsbidrag till barn?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ellinor Öhrn

    Ellinor Öhrn

    Våra advokater och jurister är särskilt inriktade på familjemål i domstol. Vi har stor vana av processer om vårdnad och barns boende, faderskap och underhållsbidrag.

    Ring eller maila