Skip to main content

Vi företräder dig som utsatts

Vi på Familjerättsadvokaterna är specialiserade på att företräda personer som har utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp. Har du gjort en polisanmälan kan du begära att få någon av oss på Familjerättsadvokaterna som ditt målsägandebiträde.

Du kan kontakta oss om du har utsatts för våldtäkt eller annat sexuellt övergrepp. Vi hjälper dig längs hela vägen – från att en polisanmälan görs fram till eventuell rättegång. Vi närvarar vid alla förhör vid din sida. Vi åberopar eventuell kompletterande bevisning. Inför en huvudförhandling hjälper vi dig med ditt skadeståndsanspråk. Under hela processen ser vi till att du får den information som du har rätt till.

När vi åtagit oss ett uppdrag ligger vår lojalitet helt och fullt hos dig som klient och som advokater har vi absolut tystnadsplikt. Vi ser enbart till dina intressen och gör allt för att du ska få upprättelse efter det brott du har utsatts för.

Vi har stor förståelse för den enorma påfrestning en process innebär för dig som brottsoffer och vi finns vid din sida och stöttar dig genom hela rättsprocessen

Våldtäkt advokat

Hur vi kan hjälpa dig

En advokat som specialiserar sig på våldtäktsfall erbjuder juridisk rådgivning och stöd till utsatta offer. Vi på Familjerättsadvokaterna är specialiserade inom sexualbrott och våldtäkt och har en lång erfarenhet av att vara på brottsoffrets sida. Vi hjälper till att navigera genom rättssystemet, från att brottet anmälts till att representera målsäganden, det vill säga brottsoffret, i domstol. Vi bistår med att närvara vid förhör och huvudförhandling, åberopar bevisning samt driver skadeståndstalan.

Vad säger lagen om våldtäkt?

Enligt svensk lag definieras våldtäkt som att genomföra en sexuell handling med en person som inte deltar frivilligt. En handling anses inte frivillig om den utförs genom våld, hot, eller utnyttjande av offrets utsatta situation. Från och med den 1 juli 2018 gäller den så kallade samtyckeslagen, som innebär att det krävs ett uttryckligt samtycke från båda parter för att en sexuell handling ska vara laglig. Brist på motstånd betyder inte samtycke, och gärningspersonen kan dömas till fängelse även om offret inte har gjort motstånd. Vad som räknas som våldtäkt har således utvidgats genom samtyckeslagen.

Våldtäkt omfattar flera typer av handlingar bland annat penetration. Detta inkluderar samlag eller annan form av penetration av kroppen, oavsett om det sker vaginalt, analt eller oralt. Även handlingar som innefattar beröring av könet eller andra privata delar utan samtycke kan klassas som våldtäkt, särskilt om våld eller hot använd.

Vanligaste våldtäkten begås i hemmet

Det är inte ovanligt att ordet våldtäkt associeras till ett överfall i en mörk gränd eller i en park. Ordet kanske för tankarna till just våld och synliga skador som kan dokumenteras. Så ser det i själva verket sällan ut. Det vanligaste är att en våldtäkt begås av någon som offret är bekant med, och att brottsplatsen är gärningsmannens eller offrets hem.

Vad är oaktsam våldtäkt?

Oaktsam våldtäkt är ett begrepp inom svensk straffrätt som infördes i och med den så kallade samtyckeslagen. Det innebär att en person kan dömas för våldtäkt även om denne inte har insett att den andra personen inte deltog frivilligt, men borde ha förstått detta. Denna lagändring syftar till att stärka skyddet mot sexuella övergrepp genom att inkludera situationer där gärningsmannen varit grovt oaktsam i sin bedömning av den andres samtycke. För att kunna dömas för oaktsam våldtäkt måste det bevisas att gärningsmannen har agerat grovt oaktsamt. Detta innebär att gärningsmannen inte kan ha varit helt omedvetna om den andres bristande frivillighet; det krävs således att gärningsmannen borde ha insett att den andra personen inte deltog av egen fri vilja.

Oaktsam våldtäkt straff

Straffet, eller påföljden, för våldtäkt har höjts vid flera tillfällen de senaste åren och senast i augusti 2022. För våldtäkt som inte bedöms som grov är påföljden fängelse i minst tre år och högst sex år. Döms man för oaktsam våldtäkt kan man få fängelse i högst fyra år.

Våldtäkt mot barn

Barn under 15 år anses aldrig delta frivilligt i ett samlag eller motsvarande handling, om personen de har sex med är äldre. Det är alltid olagligt att ha sex med ett barn som är under 15 år, och brottet rubriceras som våldtäkt mot barn.

Familjerättsadvokaterna hjälper dig som utsatt

Familjerättsadvokaterna har lång erfarenhet av alla typer av sexualbrott och hjälper dig vid förhör och en eventuell förhandling. Vi har tystnadsplikt och du kan känna dig trygg med att vi stöttar dig genom hela processen.

Behöver du rättslig hjälp efter en våldtäkt?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ellinor Öhrn

    Ellinor Öhrn

    Advokatbyråns jurister åtar sig uppdrag som målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn, genom förordnanden från domstol eller på begäran från dig som klient.

    Ring eller maila