Skip to main content

Om advokatbyrån

Medarbetare på Familjerättsadvokaterna

Advokat Stina Zakrisson

Stina Zakrisson

Advokat och grundare av Familjerättsadvokaterna

Juristexamen

Advokatexamen

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, Stockholmsavdelningen

Uppdrag

Domstolsförordnanden såsom:

 • Målsägandebiträde i brottmål
 • Särskild företrädare för barn i brottmål
 • Bodelningsförrättare
 • Rättegångsbiträde ang. godmanskap
 • Rättegångsbiträde ang. förvaltarskap
 • God man för bortavarande part
 • Ställföreträdare för barn LVU
 • Offentligt biträde LVU
 • Offentligt biträde för vårdnadshavare LVU
Ombud
 • Mål om äktenskapsskillnad
 • Mål om kvarsittanderätt
 • Mål om klander av bodelning
 • Mål om klander av testamente
 • Mål om underhållsbidrag
 • Mål om vårdnad, boende & umgänge
Samt
 • Familjerättsliga avtal, handlingar och transaktioner

Caroline Landberg

Jurist

Juristexamen

Caroline Landberg har studerat juridik vid Stockholms universitet och har utöver juridikstudierna läst kriminologi, psykologi samt rättspsykologi. Hon har även erfarenhet från arbete med ekonomi och bokföring.

Uppdrag

Domstolsförordnanden såsom:

 • Målsägandebiträde i brottmål
 • Rättegångsbiträde ang. godmanskap
 • Rättegångsbiträde ang. förvaltarskap
 • God man för bortavarande part
 • Offentligt biträde för vårdnadshavare LVU
Ombud
 • Mål om äktenskapsskillnad
 • Mål om kvarsittanderätt
 • Mål om vårdnad, boende & umgänge
Samt
 • Familjerättsliga avtal, handlingar och transaktioner
Caroline Landberg
Ellinor Öhrn

Ellinor Öhrn

Jurist

Juristexamen

Ellinor Öhrn läste juristprogrammet på Uppsala universitet. Under studietiden arbetade hon extra på en juristbyrå med ekonomisk familjerätt. Hon har även erfarenhet från praktiktjänstgöring på en advokatbyrå som arbetar med familjerätt och brottmål.

Uppdrag

Domstolsförordnanden såsom:

 • Målsägandebiträde i brottmål
 • Rättegångsbiträde ang. godmanskap
 • Rättegångsbiträde ang. förvaltarskap
 • God man för bortavarande part
 • Offentligt biträde för vårdnadshavare LVU
Ombud
 • Mål om äktenskapsskillnad
 • Mål om kvarsittanderätt
 • Mål om vårdnad, boende & umgänge
Samt
 • Familjerättsliga avtal, handlingar och transaktioner

Ida Persson

Jurist

Juristexamen

Domstolsverkets notariemeritering
Har jobbat med brottsutredning inom Polismyndigheten och särskilt brott i nära relation och sexualbrott

Uppdrag

Domstolsförordnanden såsom:

 • Bodelningsförrättare
 • Målsägandebiträde i brottmål
 • Rättegångsbiträde ang. godmanskap
 • Rättegångsbiträde ang. förvaltarskap
 • God man för bortavarande part
 • Ställföreträdare för barn LVU
 • Offentligt biträde LVU
 • Offentligt biträde för vårdnadshavare LVU
Ombud
 • Mål om äktenskapsskillnad
 • Mål om kvarsittanderätt
 • Mål om vårdnad, boende & umgänge
Samt
 • Familjerättsliga avtal, handlingar och transaktioner
Advokat Ida Persson
Paralegal Alva Alm

Alva Alm

Paralegal

Administration och utredning

Fanny Stenkvist

Paralegal

Administration och utredning

Paralegal Fanny Stenkvist
Fredik Johnson

Fredrik Johnson

Administration och IT

Civ. ing inom IT

Advokatbyrå specialiserad på familjerätt & brottmål

Advokatbyrån är nischad mot Familjejuridik, Sociala mål och Brottmål. Exempel på vad vi hjälper till med inom familjerätt är att vi företräder privatpersoner i domstol i frågor om faderskap, vårdnad, kvarsittanderätt till bostad, klander av bodelning mm. Vi upprättar också avtal och handlingar och våra jurister kan av domstol förordnas som bland annat medlare i familjemål samt som bodelningsförrättare. Inom brottmål företräder vi vuxna och barn som har utsatts för brott. Domstolarna förordnar byråns jurister som målsägandebiträden eller som särskild företrädare för barn. De sociala målen innebär att vi åtar oss uppdrag som offentliga biträden i fråga om t ex LVU, tvångsvård av barn. Vi företräder då en vårdnadshavare gentemot socialnämnden i den förvaltningsrättsliga processen. Vi anlitas också som fristående ställföreträdare för barn i dessa frågor, och som biträden för psykiskt sjuka och missbrukare i frågor om tvångsvård.

Personligt bemötande
Nischad verksamhet för specialistkunskap
Engagerat, kompetent och resultatinriktat biträde
Största möjliga framgång i varje mål