Skip to main content

Advokatbyrå specialiserad på familjerätt & brottmål

Advokatbyrån är nischad mot Familjejuridik, Sociala mål och Brottmål. Exempel på vad vi hjälper till med inom familjerätt är att vi företräder privatpersoner i domstol i frågor om faderskap, vårdnad, kvarsittanderätt till bostad, klander av bodelning mm. Vi upprättar också avtal och handlingar och våra jurister kan av domstol förordnas som bland annat medlare i familjemål samt som bodelningsförrättare. Inom brottmål företräder vi vuxna och barn som har utsatts för brott. Domstolarna förordnar byråns jurister som målsägandebiträden eller som särskild företrädare för barn. De sociala målen innebär att vi åtar oss uppdrag som offentliga biträden i fråga om t ex LVU, tvångsvård av barn. Vi företräder då en vårdnadshavare gentemot socialnämnden i den förvaltningsrättsliga processen. Vi anlitas också som fristående ställföreträdare för barn i dessa frågor, och som biträden för psykiskt sjuka och missbrukare i frågor om tvångsvård.

Personligt bemötande
Nischad verksamhet för specialistkunskap
Engagerat, kompetent och resultatinriktat biträde
Största möjliga framgång i varje mål

Medarbetare på Familjerättsadvokaterna

Lär känna vårt team

Stina Zakrisson

Advokat, grundare

Juristexamen
Advokatexamen
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, Stockholmsavdelningen

Uppdrag

Domstolsförordnanden
Målsägandebiträde i brottmål
Särskild företrädare för barn i brottmål
Bodelningsförrättare
Rättegångsbiträde ang. godmanskap
Rättegångsbiträde ang. förvaltarskap
God man för bortavarande part
Ställföreträdare för barn LVU
Offentligt biträde LVU
Offentligt biträde för vårdnadshavare LVU

Ombud
Mål om äktenskapsskillnad
Mål om kvarsittanderätt
Mål om klander av bodelning
Mål om klander av testamente
Mål om underhållsbidrag
Mål om vårdnad, boende & umgänge

Samt
Familjerättsliga avtal, handlingar och transaktioner

Alva Alm

Paralegal

Administration och utredning
Ida_Persson_jurist

Ida Persson

Jurist

Juristexamen
Domstolsverkets notariemeritering
Har jobbat med brottsutredning inom Polismyndigheten och särskilt brott i nära relation och sexualbrott

Uppdrag

Domstolsförordnanden
Målsägandebiträde i brottmål
Rättegångsbiträde ang. godmanskap
Rättegångsbiträde ang. förvaltarskap
God man för bortavarande part
Ställföreträdare för barn LVU
Offentligt biträde LVU
Offentligt biträde för vårdnadshavare LVU

Ombud
Mål om äktenskapsskillnad
Mål om kvarsittanderätt
Mål om underhållsbidrag
Mål om vårdnad, boende & umgänge

Samt
Familjerättsliga avtal, handlingar och transaktioner

Fanny Stenkvist

Paralegal

Administration och utredning

Fredrik Johnson

Administration och IT

Civ. ing inom IT

Palle Söderberg

Paralegal

Administration och utredning