Skip to main content

Vem har rätt till målsägandebiträde?

Vid brottmål som kan ge fängelse, exempelvis rån, sexualbrott eller misshandel, har du som brottsoffer rätt till ett målsägandebiträde. Du kallas i de sammanhangen för målsägande och den som företräder dig är målsägandebiträde, vilket är en advokat eller biträdande jurist som arbetar för att du ska få upprättelse och talar för dig i förhandlingar och i rätten.

Familjerättsadvokaterna agerar ofta målsägandebiträde och har lång erfarenhet inom området. Det viktigaste i vårt arbete är att du som brottsoffer ska känna dig trygg i processen och med oss som företrädare, i arbetet ingår att hålla dig uppdaterad kring vad som händer och se till att du alltid är förberedd på nästa steg. Att vara förberedd och veta vad som händer är en stor del i att känna dig trygg med den som företräder dig.

Målsägandebiträde

När får du ett målsägandebiträde?

När du utsatts för ett brott som kan ge fängelse har du rätt till ett målsägandebiträde. Det utses inte vid tvister mellan parter. Åklagaren ansöker om målsägandebiträde hos domstolen, men du kan även själv meddela åklagaren att du vill ha det. Har du önskningar om vem som ska företräda dig meddelar du detta också. Som målsägande har du faktiskt rätt att få någon som företräder dig redan tidigt i processen, under förundersökning och förhör. Polisen ska i de fallen hjälpa dig att förordna en advokat som kan agera målsägandebiträde åt dig.

Lag om målsägandebiträde

Rätten till ett målsägandebiträde fastställs i Lag om målsägandebiträde från 1988. Lagen anger vem som har rätt till ett målsägandebiträde, när uppdraget ska avslutas och målsägandebiträdet entledigas samt vad uppdraget innebär.

Läs mer om stöd och hjälp på Brottsofferguiden från Brottsoffermyndigheten.

Vad gör målsägandebiträde?

Målsägandebiträdets hela uppgift är att företräda dig som målsägande och brottsoffer. Det är en advokat eller biträdande jurist som fokuserar på att ta tillvara dina intressen och vara ett stöd för dig som brottsoffer. Målsägandebiträdet är med och förbereder dig som målsägande inför förhandlingar, ger råd och hjälper dig att begära skadestånd eller annan ersättning om det är möjligt. Under själva förhandlingarna är det vårt uppdrag som målsägandebiträde att se till att du inte utsätts för irrelevanta eller kränkande frågor.

Uppdraget skiljer sig självklart från fall till fall. I egenskap av målsägandebiträde anpassar vi oss utifrån vad ärendet rör och vilket brott det handlar om. Viktigast för oss i alla våra uppdrag är att lyssna på dig som målsägande och se till att vara det bästa stödet för just dig, i den situation du befinner dig i.

Vem betalar målsägandebiträde?

Det är staten eller gärningsmannen, om möjligheten finns, som betalar kostnaden för målsägandebiträde. Du som brottsoffer, målsägande, behöver aldrig stå för den kostnaden själv.

Målsägandebiträde Stockholm

Familjerättsadvokaterna är en advokatbyrå baserad mitt i Stockholm, vi kan dock hjälpa klienter som målsägandebiträden i hela Sverige. Det viktigaste i valet av vem som företräder dig som brottsoffer är att du känner dig trygg med personens kompetens och att denne har erfarenhet av processen i domstolen. Du som målsägande och brottsoffer ska i målsägandebiträdet ha en trygg och stabil part att luta dig mot.

Familjerättsadvokaterna som målsägandebiträde

Familjerättsadvokaterna får ofta förfrågan från domstolar att agera målsägandebiträde. Vi har över ett decenniums erfarenhet av att företräda brottsoffer i alla instanser, från förhör till rättegång.

Kontakta oss för att anlita oss att företräda dig i en domstolsprocess. Du som brottsoffer har rätt att själv önska vem som ska företräda dig.

Vanliga frågor rörande att vara målsägande

Får jag byta målsägandebiträde?

Det går att byta målsägandebiträde, men det är svårt att göra det och krävs särskilda skäl för att det ska godkännas. Med särskilda skäl menas till exempel att förtroendet mellan målsägande och målsägandebiträde är skadat eller att det finns stora svårigheter att komma överens. Begär du ett byte kan du önska vem som ska bli din nya företrädare.

Kan barn få ett målsägandebiträde?

Barn som har utsatts för brott har också rätt till ett biträde som företräder dem och för deras talan. Det kan antingen bli ett målsägandebiträde eller en särskild företrädare, båda är en biträdande jurist eller advokat. Om det blir ett målsägandebiträde eller en särskild företrädare beror till exempel på vem som är misstänkt och vilken relation barnets föräldrar/förälder har med den misstänkte.

Jag vill inte vara målsägande, måste jag det?

När en polisanmälan är gjord kan du inte dra tillbaka den, förundersökningen kan läggas ned av åklagaren, men inte av dig som målsägande. Det betyder att du inte har något val kring att vara målsägande, brottsoffer, eller inte. Du kan dock inte tvingas att medverka i utredningen. Meddelar du polisen att du inte vill medverka i utredningen är risken stor att utredningen läggs ned.

Måste en målsägande vittna?

Alla som blir kallade till en rättegång måste närvara under den, i annat fall tvingas du betala vite för att du inte dykt upp. Väl under rättegången kan ingen tvinga dig att svar på frågorna som ställs till dig, men det är av största vikt att du gör det för att gärningsmannen ska kunna fällas för brottet som hen står anklagad för.

Får jag behålla samma målsägandebiträde?

Ett målsägandebiträde följer inte automatiskt med till hovrätten om ett beslut i tingsrätten överklagas. Det är heller inte säkert att du anses behöva någon som företräder dig i hovrätten då det oftast inte är lika påfrestande för ett brottsoffer, på grund av att tidigare inspelningar och förhör används. Om du anses ha rätt till ett målsägandebiträde kan du önska samma person som i tingsrätten.

Behöver du ett målsägandebiträde?

Hör av dig till oss så kontaktar vi dig.

    Caroline Landberg

    Caroline Landberg

    Advokatbyråns jurister åtar sig uppdrag som målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn, genom förordnanden från domstol eller på begäran från dig som klient.

    Ring eller maila