Skip to main content
Nyheter

Samtyckeslagen firar ett år

Publicerad 1 juli 2019

Samtyckeslagen firar ett år. Resultatet efter ett år med nya lagen är att fler har dömts för sexuella övergrepp och att straffen har skärpts.

Lyssna: Advokat Stina Zakrisson kommenterar den nya lagstiftningen i Sveriges Radio, Ekot

 

Den 1 juli 2018 trädde den så kallade samtyckeslagen ikraft. Samtyckeslagen innebär att det är kriminaliserat att genomföra samlag eller andra sexuella handlingar med någon som inte frivilligt deltar. Tidigare krävdes att det förelåg hot, våld eller utnyttjande av utsatt situation för att den som genomfört handlingen skulle kunna dömas för våldtäkt eller sexuellt övergrepp. Med samtyckeslagen är det avgörande istället huruvida det har förelegat samtycke. Den som genomför en sexuell handling och förstår att det inte föreligger samtycke, kan således numera dömas för våldtäkt eller sexuellt övergrepp. I samband med samtyckeslagen infördes även möjligheten att döma för oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp, vilket innebär att den som genomfört en sexuell handling med någon och har haft anledning att misstänka att samtycke inte förelegat, kan dömas för oaktsam våldtäkt eller oaktsamt sexuellt övergrepp.

Normativ betydelse

Samtyckeslagen infördes i förhoppning att fler skulle kunna dömas för sexuella övergrepp. Trots detta antogs lagen komma att vara framförallt av normativ betydelse. En normativ lag stiftas i huvudsak för att bidra till attitydförändringar. Attityderna kring vad som är samtyckessex och vad som är ett sexuellt övergrepp är nämligen inte enhetliga. I en Sifo-undersökning från november 2018 framkommer exempelvis att 17% av alla män anser att det föreligger samtycke till sexuella handlingar när en person följer med en annan person hem, medan endast 7 % av alla kvinnor delar denna uppfattning. Samtyckeslagen fastslår att alla sexuella handlingar som sker utan aktivt samtycke, genom ord, handling, eller på annat sätt, vid tillfället för handlingen, är sexuella övergrepp. Att följa med någon hem är således inte att jämställa med ett samtycke i samtyckeslagens mening. På sikt kan lagen förhoppningsvis bidra till att ändra attityderna kring samtyckessex och sexuella övergrepp.

Ökat antal fällningar

Samtyckeslagen har emellertid kommit att få större praktisk betydelse än väntat. Lagen har hittills lett till en ökning av antalet fällande sexualbrottsdomar och dessutom skärpta straff vid sådana brott. Den 27 maj 2019 dömdes exempelvis tre män i Stockholms tingsrätt för att ha utsatt en kvinna för sexuella övergrepp mot hennes vilja i november 2018. Männen påstod att kvinnan hade deltagit frivilligt i de sexuella handlingarna, men tingsrätten ansåg att kvinnan på grund av berusning befann sig i en särskilt utsatt situation och därför inte kunde anses ha deltagit frivilligt. I ett pressmeddelande skriver chefsrådman Erik Lindberg ”En person som befinner sig i en särskilt utsatt situation kan enligt den nya sexualbrottslagen aldrig anses delta frivilligt i en sexuell handling. En sådan person har nämligen klart begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet. I målet var det uppenbart att männen på ett otillåtet sätt utnyttjade den uppkomna situationen”.

Läs också: Döms för oaktsam våldtäkt vid sexköp

Behöver du hjälp med Rättsprocessen?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply