Skip to main content

Sexbrott på internet

Idag är internet den tveklöst största jaktmarken för vuxna som söker kontakt med barn i sexuella syften. Företeelsen, som internationellt benämns grooming, har ökat lavinartat det senaste decenniet och i takt med detta har kraven på lagstiftarna ökat från föräldrar och olika organisationer som verkar för barns rättigheter. Den 1 juli 2009, trädde en ny lag i kraft som kriminaliserar grooming, kontakt med barn i sexuellt syfte. Många kritiker upplever lagbestämmelsen som alltför tandlös.

Det finns många typer av brott som kan begås på internet. På advokatbyrån är vi inriktade på att hjälpa dig som har utsatts för brott mot din person. Det kan till exempel handla om att någon tvingat dig att posera framför en webbkamera.

Anmäl till polisen

Om du, någon du känner, någon du är förälder eller syskon till har varit med om obehagliga saker på internet – kontakta polisen och berätta. Polis och åklagare gör en bedömning av hur brottet kan rubriceras och kan därefter begära ut IP-adresser och vidta åtgärder för att få tag i den misstänkte förövaren. Har du drabbats av en nätgroomare är det stor risk att denne också har, eller kommer att, utsätta fler.

En egen advokat

Som brottsoffer har du, vuxen såväl som barn, rätt till en egen advokat i rättsprocessen. Kontakta oss på advokatbyrån om du behöver en advokat. Vi är vana att arbeta med sexualbrott.

Är det straffbart att ragga barn på nätet?

Flera rättsordningar har valt att kriminalisera grooming, varav många har gått betydligt längre än Sverige. I Kanada har man valt att kriminalisera själva kontakten i sig och tillåter att polisen bevakar mötesplatser på internet. Storbritannien och Nya Zeeland har maxstraff på tio respektive sju år för brottet grooming, att jämföra med maxstraffet för motsvarande brott i Sverige, som är två år.

Flera rättsordningar tillåter polisen att bedriva spaning med provokativa åtgärder, alternativt förhålla sig passiva men komma åt groomarna genom att straffbestämmelsen omfattar försök till kontakt i sexuellt syfte. Advokat Stina Zakrisson är en av dem som menar att straffbestämmelsen borde ha varit skarpare i Sverige. Nedan kan du läsa hennes analys som skrevs vid tillkomsten av lagen.

Grooming – Kontakt med barn i sexuellt syfte, Stina Zakrisson
Analys vid tillkomsten av den s.k. Groomingparagrafen
Läs publikationen

Sexindustrin finns ett knapptryck bort.

I en FN-rapport* som publicerades 2009 konstaterades att det ständigt finns så många som 750 000 användare åt gången uppkopplade på Internet som letar efter barnpornografi eller barn att träffa. Den globala sexindustrin lär omsätta mer än världens samlade militärbudgetar, 7 000 – 8 000 miljarder kronor. Porren är ingen obscen och undangömd avvikelse, den är en integrerad del av den moderna ekonomin. Storföretagare inom porrindustrin världen över tjänar enorma pengar på att utnyttja kvinnors och barns kroppar. Många pedofiler dokumenterar sina övergrepp och när bilder läggs ut online innebär varje visning av bilderna i realiteten ett nytt övergrepp mot barnet.* Källa: UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, Najat M’jid Maalla, 13 July 2009, A/HRC/12/23

Regleras genom sexualbrottslagstiftningen

Sexbrott på internet regleras av sexualbrottslagstiftningen, kapitel 6 i Brottsbalken. Det finns med andra ord inget eget kapitel för sexbrott på nätet, däremot finns det brott som till största delen sker på internet.

Sexuell posering

Att få ett barn till att posera på ett sexuellt sätt är ett brott som till största delen förekommer på internet. Det kan ofta leda till andra sexualbrott då bilderna kan användas till att tvinga barnet till fler sexuella handlingar. Poseringen i sig är dock redan ett brott eftersom det utnyttjar ett barn för en sexuell handling. Ibland vet barnet inte att den har blivit utsatt för ett brott då många förövare utger sig för att vara en jämnårig som barnet chattar med eller på annat sätt har kontakt med.

Enligt svensk lagstiftning, specifikt 6 kap. 8 §, innebär utnyttjande av barn för sexuell posering att främja eller dra nytta av att ett barn under femton år engagerar sig i sådana aktiviteter. Detta inkluderar även att placera barnet i situationer som involverar sexuell posering. Brottet kan också tillämpas på handlingar gentemot barn mellan femton och arton år om poseringen skadar barnets hälsa eller utveckling. Vid grova fall kan påföljden vara fängelse mellan sex månader och sex år, med hänsyn till omfattningen av verksamheten, eventuell ekonomisk vinning och graden av exploatering av barnet.

Grooming – kontakt med barn i sexuellt syfte

Kontakt med barn i sexuellt syfte, ofta kallat grooming, innebär att en vuxen person systematiskt skapar en relation och bygger förtroende med ett barn för att senare kunna utnyttja barnet sexuellt. Detta sker vanligtvis via internet genom sociala medier, chattappar och spelplattformar. Förövaren kan manipulera barnet och minska dess motstånd mot sexuella övergrepp. Grooming är kriminaliserat i Sverige sedan 2009, och omfattar handlingar som att föreslå eller planera sexuella möten med barnet.

Barnpornografibrott

Inneha, sprida, betrakta eller skildra dokumenterade sexuella övergrepp mot barn är ett barnpornografibrott. Bilder som visar barn och som vädjar till sexualdriften faller under barnpornografi. Med barn menas alla under 18 år.

Hjälp vid sexbrott på internet

Polisen uppmanar till att man ska anmäla misstänkta sexbrott på internet så fort man kan och även om man är osäker på om det är ett brott eller inte. Känns något som du eller ett barn i din närhet upplevt inte bra så är det bra att upprätta en anmälan. Spara också information om det är möjligt. Många förövare på internet utnyttjar och begår brott mot många,din anmälan kan därför komma att bli viktig i ett större sammanhang, även om du själv är osäker på hur allvarligt brottet är.

Orsakar stort lidande

Sexualbrott på internet är inte mindre allvarliga än fysiska brott. Brott på internet orsakar stort lidande för den som utsätts och det är lika viktigt att du anmäler och ser till att få rätt hjälp när du utsatts för ett brott på internet som om det är ett fysiskt brott. Det finns studier som visar att lidandet liknar de trauman som barn upplever som utsatts för andra sexuella brott. Dessutom lider brottsoffret ofta av att förövaren kan nå dem överallt och hela tiden, ingen plats blir en säker plats, och oron, skammen och skulden är ständigt närvarande.

Familjerättsadvokaterna hjälper dig som utsatt

Familjerättsadvokaterna har lång erfarenhet av alla typer av sexualbrott och hjälper dig vid förhör och en eventuell förhandling. Vi har tystnadsplikt och du kan känna dig trygg med att vi stöttar dig genom hela processen.

Behöver du hjälp med sexbrott på internet?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ellinor Öhrn

    Ellinor Öhrn

    Advokatbyråns jurister åtar sig uppdrag som målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn, genom förordnanden från domstol eller på begäran från dig som klient.

    Ring eller maila