Skip to main content

Advokatbyråns specialistområde är familjerätt.

De flesta av oss behöver någon gång anlita en advokat eller jurist i familjerätt. Du kanske ska gifta dig och har barn sedan tidigare – vad var det nu som gällde med ”särkullbarn” och nya makar? Eller så har du hamnat i en tvist om hur barnen ska bo efter en separation. Vi hjälper dig med dina frågor om familjejuridiken.

Advokat Familjerätt

Rätt till advokat

Rätten till advokat är en grundläggande rättighet som säkerställer juridisk representation under rättsliga processer. Att ha tillgång till en erfaren familjerättsadvokat kan vara avgörande för att säkerställa att dina juridiska rättigheter och intressen skyddas i olika situationer, från skilsmässor till vårdnadstvister och arvsfrågor. Familjerättsadvokaterna är specialiserade på att erbjuda skräddarsydd och personlig juridisk rådgivning och representation för att hantera de komplexa juridiska frågor som kan uppstå inom det familjerättsliga området.

Barnmål

Om det finns barn med i bilden vid en separation uppkommer frågan om barns boende och umgänge med föräldrarna.

Barnmål

Vårdnadstvist

Även om gemensam vårdnad är huvudregeln i svensk rätt finns det situationer där det är till barnets bästa att ena föräldern har ensam vårdnad om barnet

Vårdnadstvist

Socialrätt

Inom socialrätten regleras bland annat tvångsvård enligt LVU, LVM och LPT.

Socialrätt

Bodelning

I samband med skilsmässa ska makar genomföra bodelning.

Bodelning

Vad gör en familjerättsadvokat?

De flesta av oss behöver någon gång anlita en advokat inom familjerätt. Ska du bli sambo behöver du kanske upprätta avtal avseende den gemensamma bostaden. Du kanske ska gifta dig och har barn sedan tidigare – vad var det nu som gällde med ”särkullbarn” och nya makar? Eller så är du på väg att genomgå en separation – Hur ska bostad och annan egendom fördelas? Vem får bo kvar i bostaden tills bodelning kommer till stånd? Hur ska barnen bo? Vi hjälper dig med juridiken kring separationen och bistår dig juridiskt på alla sätt som krävs. Vi sköter kontakterna med motparten eller dennes eventuella advokat, och företräder dig inför rätta om saken hamnat i domstol. Advokatbyrån kan självfallet också bistå med att upprätta familjerättsliga avtal och handlingar såsom äktenskapsförord, samboavtal, testamenten och gåvobrev.

Vad kostar en advokat i familjerätt?

Vad en advokat kostar varierar beroende på dels typ av ärende, dels ärendets omfattning. I familjerättsliga ärenden såsom bland annat vårdnadstvister och umgängestvister täcks en del av kostnaderna av rättsskyddet i din hemförsäkring. Om du inte kan utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring och du har en låg inkomst finns det även möjlighet att via rättshjälp få del av kostnaderna för advokathjälp ersatta genom statlig rättshjälp. Vi hjälper till att utreda dina förutsättningar för att utnyttja rättsskyddet eller att ansöka om rättshjälp.

Våra jurister i familjerätt åtar sig uppdrag som ombud i familjemål såsom mål om äktenskapsskillnad, kvarsittanderätt till bostad och vårdnad om barn. Genom förordnande från domstol åtar sig bland annat advokat Stina Zakrisson sig även uppdrag som bodelningsförrättare. I menyn ser du exempel på vad advokatbyråns jurister kan hjälpa till med inom familjerätt.

Vi hjälper dig att utreda just dina möjligheter och upprättar eventuell ansökan. Kontakta oss så bokar vi in ett möte där vi går igenom ditt ärende och hur man bäst går vidare.

Hitta Sveriges bästa advokat i familjerätt

När du söker efter Sveriges bästa advokat inom familjerätt, är det viktigt att välja en som har både erfarenhet och expertis på området. Vi på Familjerättsadvokaterna är specialiserade inom familjerätt och har gedigen erfarenhet av att hjälpa våra klienter till bästa möjliga utgång.

Duktig advokat familjerätt

En duktig advokat inom familjerätt har inte bara juridisk expertis utan också en förståelse för de känslomässiga utmaningarna i familjerättsliga ärenden. Vår erfarna advokatbyrå specialiserar sig på att uppnå bästa möjliga resultat för våra klienter och vi ser till att du har en kunnig och engagerad jurist vid din sida. Våra jurister ger dig en professionell hjälp för att uppnå det bästa för dig och din familj.

Behöver du hjälp från en jurist i familjerätt?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Caroline Landberg

    Caroline Landberg

    Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

    Ring eller maila