Skip to main content

Advokatbyråns specialistområde är familjerätt.

De flesta av oss behöver någon gång anlita en familjerättsadvokat. Du kanske ska gifta dig och har barn sedan tidigare – vad var det nu som gällde med ”särkullbarn” och nya makar? Eller så har du hamnat i en tvist om hur barnen ska bo efter en separation. Vi hjälper dig med dina frågor om familjejuridiken.

Barnmål

Om det finns barn med i bilden vid en separation uppkommer frågan om barns boende och umgänge med föräldrarna.

Gå till

Skilsmässa

Under 2018 ägde 24 958 skilsmässor rum i Sverige enligt statistiska centralbyrån.

Gå till

Kvarboenderätt till bostad

Vid separation kan båda parter ansöka om att få kvarsittanderätten till bostaden fram till dess att bodelning har skett.

Gå till

Bodelning

I samband med skilsmässa ska makar genomföra bodelning.

Gå till

Vad gör en familjerättsadvokat?

De flesta av oss behöver någon gång anlita en familjerättsadvokat. Ska du bli sambo behöver du kanske upprätta avtal avseende den gemensamma bostaden. Du kanske ska gifta dig och har barn sedan tidigare – vad var det nu som gällde med ”särkullbarn” och nya makar? Eller så är du på väg att genomgå en separation – Hur ska bostad och annan egendom fördelas? Vem får bo kvar i bostaden tills bodelning kommer till stånd? Hur ska barnen bo? Vi hjälper dig med juridiken kring separationen och bistår dig juridiskt på alla sätt som krävs. Vi sköter kontakterna med motparten eller dennes eventuella advokat, och företräder dig inför rätta om saken hamnat i domstol. Advokatbyrån kan självfallet också bistå med att upprätta familjerättsliga avtal och handlingar såsom äktenskapsförord, samboavtal, testamenten och gåvobrev.

Vad kostar det?

Våra jurister åtar sig uppdrag som ombud i familjemål såsom mål om äktenskapsskillnad, kvarsittanderätt till bostad och vårdnad om barn. Genom förordnande från domstol åtar sig bland annat advokat Stina Zakrisson sig även uppdrag som bodelningsförrättare. I menyn ser du exempel på vad advokatbyråns jurister kan hjälpa till med inom familjerätt. I vissa familjerättsliga mål har du möjlighet att utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring, eller få hjälp med rättegångskostnaderna via statlig rättshjälp. Vi hjälper dig att utreda just dina möjligheter och upprättar eventuell ansökan. Kontakta oss så bokar vi in ett möte där vi går igenom ditt ärende och hur man bäst går vidare.

Behöver du hjälp med Familjerätt?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Stina Zakrisson

    Advokat & grundare

    Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

    Ring eller maila