LVU, LVM, LPT
juni 27, 2019

Min dotter är LVU:ad och jag får inte veta var hon är, får socialtjänsten göra så?

Söker du hjälp? Kontakta oss, det kostar inget! 08-420 69 560 Hej, Min dotter är…
Läs mer
LVU, LVM, LPT
juni 27, 2019

Hur länge kan man vara tvångsvårdad enligt LPT?

Söker du hjälp? Kontakta oss, det kostar inget! 08-420 69 560 Hej, Hur länge kan…
Läs mer
LVU, LVM, LPT
juni 27, 2019

När kan man bli tvångsvårdad för psykisk sjukdom?

Söker du hjälp? Kontakta oss, det kostar inget! 08-420 69 560 Hej, När kan man…
Läs mer
LVU, LVM, LPT
juni 27, 2019

Jag är orolig för en anhörig som missbrukar och undrar om jag kan göra…

Söker du hjälp? Kontakta oss, det kostar inget! 08-420 69 560 Hej, Jag är orolig…
Läs mer
LVU, LVM, LPT
juni 27, 2019

Socialtjänsten har bestämt att jag ska bo i familjehem, men jag vill bo hos min…

Söker du hjälp? Kontakta oss, det kostar inget! 08-420 69 560 Hej, Socialtjänsten har bestämt…
Läs mer
LVU, LVM, LPT
juni 27, 2019

Min dotter är omhändertagen enligt LVU och nu har socialtjänsten bestämt att…

Söker du hjälp? Kontakta oss, det kostar inget! 08-420 69 560 Hej, Min dotter är…
Läs mer
LVU, LVM, LPT
juni 27, 2019

Socialen vill familjehemsplacera mina barn, vad händer om jag vägrar?

Söker du hjälp? Kontakta oss, det kostar inget! 08-420 69 560 Hej, Socialen vill familjehemsplacera…
Läs mer
LVU, LVM, LPT
juni 27, 2019

Kan jag få advokat om jag blir tvångsvårdad enligt LVM? Kostar det något?

Söker du hjälp? Kontakta oss, det kostar inget! 08-420 69 560 Hej, Kan jag få…
Läs mer
LVU, LVM, LPT
juni 27, 2019

Kan socialtjänsten omhänderta min son enligt LVU för att han festar för mycket?…

Söker du hjälp? Kontakta oss, det kostar inget! 08-420 69 560 Hej, Kan socialtjänsten omhänderta…
Läs mer
LVU, LVM, LPT
juni 27, 2019

Vad händer med min dotter när hon har blivit omhändertagen enligt LVU?

Söker du hjälp? Kontakta oss, det kostar inget! 08-420 69 560 Hej, Vad händer med…
Läs mer