Skip to main content
LVU, LVM, LPT

Min dotter är LVU:ad och jag får inte veta var hon är, får socialtjänsten göra så?

Hej,

Min dotter är LVU:ad och jag får inte veta var hon är, får socialtjänsten göra så?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Om socialtjänsten bedömer att din dotters vård kan påverkas negativt av att du får veta var hon vårdas, får socialtjänsten besluta att inte berätta för dig var din dotter befinner sig. Ett sådant beslut ska övervägas minst var tredje månad och socialtjänsten ska då ta ställning till om beslutet fortfarande behövs. Socialtjänsten får alltså hemlighålla din dotters vistelseort så länge som det anses nödvändigt för att hennes vård ska kunna genomföras. Du har dock möjlighet att överklaga beslutet till en förvaltningsrätt och kan i samband med detta be om att få ett offentligt biträde, det vill säga en jurist som hjälper dig i processen.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply