Skip to main content
LVU, LVM, LPT

LVM – kan man anmäla anhörig?

Hej,

Jag är orolig för en anhörig som missbrukar och undrar om jag kan göra något för att tvinga personen till behandling?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Du kan aldrig tvinga en person att genomgå behandling för ett missbruk. Du kan däremot kontakta socialtjänsten, som kan vidta åtgärder och verka för att personen medverkar till behandling. Om personen inte medverkar till behandling på frivillig väg, kan socialtjänsten även ansöka hos en förvaltningsrätt om att bereda personen vård enligt LVM, lagen om vård av missbrukare. För att en person ska kunna beredas vård enligt LVM förutsätts att personen (1) har ett fortgående missbruk av exempelvis alkohol eller narkotika, (2) är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och vårdbehovet (3) inte kan kan genomföras på frivillig väg samt att personen (4) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Om förvaltningsrätten beslutar att en person ska beredas vård enligt LVM, kan personen tvingas till nödvändiga behandlingsåtgärder, även om lagen i första hand syftar till att få personen att medverka till behandling på frivillig väg.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply