Skip to main content
LVU, LVM, LPT

LPT – hur länge får det pågå?

Hej,

Hur länge kan man vara tvångsvårdad enligt LPT?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Utgångspunkten är att vård enligt LPT får pågå under högst 4 månader, men på ansökan av en chefsöverläkare kan förvaltningsrätten bestämma att vården får pågå under längre tid, som längst sex månader åt gången. Detta innebär att det egentligen inte finns någon yttersta gräns för hur länge vård enligt LPT får pågå, även om saken ska prövas minst var sjätte månad. Vården ska dock upphöra när den inte längre behövs. Tvångsvård enligt LPT är inte heller avsett att vara någon långsiktig lösning, utan endast en tillfällig lösning som ska pågå tills patienten kan övertygas att medverka till vård på frivillig väg.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply