Skip to main content
LVU, LVM, LPT

Min sambo dricker för mycket – socialtjänsten har tagit min dotter

Hej,

Socialtjänsten har tagit min dotter för att min pojkvän dricker för mycket alkohol, kan de göra så?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Den enda gången som socialtjänsten kan omhänderta din dotter utan ditt samtycke är genom LVU, lagen om vård av unga. Ett barn kan beredas vård enligt LVU bland annat om barnets hemförhållanden medför en påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling. Att någon närstående till barnet har alkoholproblem, kan innebära risker för barnets hälsa och utveckling. Om socialtjänsten tillsammans med förvaltningsrätten har bedömt att din pojkväns alkoholvanor är sådana att din dotters hälsa och utveckling riskerar att ta skada, får socialtjänsten alltså omhänderta din dotter och placera henne i familjehem eller på behandlingshem. Vården ska upphöra när den inte längre behövs, alltså när de skäl som föranlett ett beslut om LVU inte längre föreligger.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply