Skip to main content
LVU, LVM, LPT

Får jag träffa min son när han är LVU:ad?

Hej,

Får jag träffa min son när han är LVU:ad?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Utgångspunkten är att du uppmuntras att träffa din son under den tid som han vårdas enligt LVU. Att ett barn som vårdas enligt LVU upprätthåller kontakten med sina föräldrar eller andra vårdnadshavare bedöms i de flesta fall ha positiva konsekvenser för barnet och barnets vård. Socialtjänsten har därför ett ansvar för att din son får träffa dig under den tid som han vårdas enligt LVU. Det är dock viktigt att uppmärksamma att det är din son som har rätt att träffa dig och inte du som har rätt att träffa honom och att socialtjänsten därför kan besluta att begränsa din sons möjligheter att träffa dig om socialtjänsten bedömer att hans vård kan påverkas negativt av att han träffar dig. Ett sådant beslut kan ha många olika anledningar. Om socialtjänsten beslutar att begränsa din sons möjligheter att träffa dig, ska beslutet övervägas minst var tredje månad och socialtjänsten ska då ta ställning till om beslutet fortfarande behövs. Ett eventuellt beslut att begränsa din sons möjligheter att träffa dig behöver därför inte gälla under hela tiden som din son vårdas enligt LVU.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply