Skip to main content
LVU, LVM, LPT

Kan jag överklaga min LVU-placering?

Hej,

Jag har blivit omhändertagen enligt LVU och ska bo hos en fosterfamilj. Kan jag överklaga beslutet? 

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Det korta svaret på din fråga är ja – du kan överklaga beslutet om LVU. Hur du ska gå tillväga för att överklaga, beror emellertid på din ålder. Om du är över 15 år kan du själv överklaga beslutet. Du har rätt till ett offentligt biträde, en jurist, som kan hjälpa dig med överklagandet. Om du är under 15 år, kan du däremot inte överklaga på egen hand. Detta beror på att du inte har så kallad processbehörighet, det vill säga rätt att föra talan i domstol. Om du är under 15 år har du en ställföreträdare som företräder dina intressen i domstolen. Om du vill överklaga ett LVU-beslut, måste du därför vända dig till ställföreträdaren som kan överklaga åt belsutet åt dig. I LVU-mål är ställföreträdaren vanligen samma person som ditt offentliga biträde.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply