Skip to main content
LVU, LVM, LPT

Kan jag överklaga min LVU-placering?

Hej,

Jag har blivit omhändertagen enligt LVU och ska bo hos en fosterfamilj. Kan jag överklaga beslutet? 

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Överklaga LVU

Det korta svaret på din fråga är ja – du kan överklaga beslutet om LVU. Både den beslutet avser, barnet, och dennes vårdnadshavare har möjlighet att överklaga ett beslut om LVU. Såväl beslutet om vård enligt LVU, som beslutet om vart barnet ska vara placerat kan överklagas. Du kan hitta instruktioner om hur du överklagar i den information som tillhandahålls av socialnämnden och förvaltningsrätten. Ditt offentliga biträde kan hjälpa till med en överklagan.

Ålder påverkar processen för överklagan

Hur du ska gå tillväga för att överklaga, beror på din ålder. Om du är över 15 år kan du själv överklaga beslutet. Du har rätt till ett offentligt biträde, en jurist, som kan hjälpa dig med överklagandet. Om du är under 15 år, kan du däremot inte överklaga på egen hand. Detta beror på att du inte har så kallad processbehörighet, det vill säga rätt att föra talan i domstol. Om du är under 15 år har du en ställföreträdare som företräder dina intressen i domstolen. Om du vill överklaga ett LVU-beslut, måste du därför vända dig till ställföreträdaren som kan överklaga åt belsutet åt dig. I LVU-mål är ställföreträdaren vanligen samma person som ditt offentliga biträde.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply