Skip to main content
LVU, LVM, LPT

Hur länge kan LVU pågå?

Hej,

Min son vårdas enligt LVU och jag undrar hur länge vården kan pågå?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga om hur länge LVU kan pågå.

Det finns ingen maxgräns för hur länge vård enligt LVU kan pågå, utan vården ska upphöra när den inte längre behövs.

Omprövning av vård enligt LVU

Socialnämnden ska var sjätte månad överväga om vård enligt 2 § LVU ska upphöra och var sjätte månad ompröva om vård enligt 3 § LVU ska upphöra. Om omständigheterna däremellan förändras på ett sätt som kan föranleda att vården inte längre behövs, ska dock socialtjänsten omedelbart ta ställning till om vården ska fortsätta eller upphöra.

Upphörande av LVU-vård

Vården ska även upphöra när barnet fyllt 18 eller 21 år, beroende på om barnet beretts vård enligt 2 § LVU, på grund av brister i omsorgen, eller enligt 3 § LVU, på grund av socialt nedbrytande beteende.

Familjehemsplacering

Om barnet är familjehemsplacerat i samma familjehem under en längre tid, kan det även bli aktuellt att överflytta vårdnaden till familjehemsföräldrarna. I detta fall upphör LVU-vården, men barnet bor kvar i familjehemmet.

Din sons LVU-vård – svar

Hur länge din sons LVU-vård kommer pågå är sammanfattningsvis helt beroende av omständigheterna i hans fall och det går inte att säga något generellt om när vården kommer upphöra.

Kom ihåg att du kan ha rätt till ett offentligt biträde, en jurist, i frågor som rör din sons LVU-vård. Du kan ansöka hos förvaltningsrätten om ett offentligt biträde och eventuellt önska en särskild jurist.

Med vänliga hälsningar,
Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

LVU – hur länge

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply