Skip to main content
LVU, LVM, LPT

Vad händer under LVU?

Hej,

Vad händer med min dotter när hon har blivit omhändertagen enligt LVU?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

När din dotter bereds vård enligt LVU, övertar socialtjänsten ansvaret för henne. Socialtjänsten bestämmer också hur vården ska genomföras. Barn som bereds vård enligt LVU placeras vanligen i familjehem eller på ungdomshem under vårdtiden. Var din dotter placeras och vilka övriga vårdåtgärder som ska vidtas, avgör socialtjänsten utifrån din dotters behov. I förvaltningsrättens beslut om att bereda din dotter vård enligt LVU, bör det framgår hur socialtjänsten har planerat att genomföra vården i hennes fall. Om du är missnöjd med förvaltningsrättens beslut om din dotters vård, kan du överklaga beslutet.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply