Skip to main content
LVU, LVM, LPT

När kan man bli tvångsvårdad för psykisk sjukdom?

Hej,

När kan man bli tvångsvårdad för psykisk sjukdom?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Huvudregeln i svensk hälso- och sjukvård är självbestämmande, alltså att det är patienten som bestämmer hen vill ta emot den vård och behandling du erbjuds. Från denna huvudregel finns några undantag, bland annat i lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. För att patienten ska beredas vård enligt LPT måste följande omständigheter föreligga.
1. Patienten måste lida av en allvarlig psykisk störning, exempelvis en allvarlig depressioner med självmordstankar eller psykoser.
2. Patienten måste på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt ha ett behov av vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom psykiatrisk tvångsvård.
3. Vården kan inte genomföras på frivillig väg.
För att en patient ska beredas vård enligt LPT måste två läkare anse att dessa omständigheter föreligger. Om vården pågår i mer än fyra veckor, måste dessutom en förvaltningsrätt bedöma om omständigheterna föreligger och besluta att patienten ska beredas vård enligt LPT.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply