Skip to main content
LVU, LVM, LPT

Vad är en orosutredning?

Hej,

Vad är en orosutredning?

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

En orosutredning är en utredning som genomförs av socialtjänstens utredare när någon anmält in oro för att ett barn riskerar att fara illa. Det kan vara skolpersonal, en granne, eller t ex någon som anmält anonymt. Socialtjänsten börjar med en inledande bedömning av om det finns skäl för oro. Om man ser behov så startas en utredning om barnet och familjen kan behöva stöd i någon form. Utredningen görs med stöd av 11 kapitlet 1 § i socialtjänstlagen. Det som sker under utredningstiden är bland annat att socialsekreteraren, utredaren, pratar med vårdnadshavare och med barnet. Ibland görs hembesök hos vårdnadshavarna. Information kan komma att samlas in från hälsovården, skolan, förskolan och ibland från personer som känner barnet väl. Även du som förälder kan föreslå personer som utredaren bör prata med. Socialtjänsten hämtar också information från tidigare utredningar om sådana finns. Det finns avgränsningar avseende hur stor en utredning får bli, och hur lång tid den ska ta. I regel ska den vara slutförd inom 4 månader. Alla beslut ska fattas utifrån barnets behov. Utredningen avslutas med förslag på insatser, eller med ett konstaterande att inga insatser behövs på grund av att barnet anses få sina behov tillgodosedda i sin nuvarande situation. Kontakta gärna oss om du vill ha hjälp och stöd i dessa frågor. Vi företräder föräldrar i såväl vårdnadsmål som i mål mot socialnämnden i t ex fråga om LVU.

Med vänlig hälsning,

Familjerättsadvokaterna

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply