Skip to main content
LVU, LVM, LPT

Socialtjänsten utreder LVU, måste jag samarbeta?

Hej,

Socialtjänsten utreder om min son ska omhändertas enligt LVU och jag undrar om socialtjänsten kan tvingas oss att medverka och exempelvis släppa in dem i vårt hem?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Socialtjänstens arbete ska präglas av frivillighet, vilket innebär att du själv bestämmer i vilken utsträckning du vill medverka i utredningen. I barnavårds- och LVU-utredningar kan socialnämnden emellertid vidta vissa åtgärder av mer tvångsmässig karaktär, såsom att bestlua om läkarundersökning för barnet och att inhämta yttranden från andra som känner barnet utan att du har godkänt detta. Däremot finns det inget stöd för socialtjänsten att tvinga dig att ställa upp på exempelvis hembesök. Socialtjänsten har ett ansvar för att försöka få dig att samarbeta i utredningen och kommer därför göra vad de kan för att få dig att medverka. Jag tycker inte att du ska se detta som ett tvång, utan istället som en möjlighet för dig att visa din sida av situationen. En LVU-utredning kan givetvis vara påfrestande för barn och vårdnadshavare, men det kan vara bra att komma ihåg att socialtjänstens uppdrag inte är att försöka ‘sätta dit dig’. Socialtjänsten ska göra en objektiv utredning av din sons behov av stöd och hjälp. Din sida av situationen är viktig i utredningen och ju mer samarbetsvillig du är, desto större är möjligheterna att socialtjänsten anser att din sons behov av stöd och hjälp kan genomföras på frivillig väg istället för genom tvångsvård enligt LVU.

Det är viktigt att du känner att dina intressen i LVU-processen tillvaratas och att du har möjlighet att framföra dina synpunkter. Jag tycker därför att du ska ansöka om ett offentligt biträde, det vill säga en advokat eller annan jurist, som kan hjälpa dig med detta. Du kan ansöka om ett offentligt biträde hos socialtjänsten och eventuellt önska en särskild jurist. Vi kan hjälpa dig med en sådan ansökan.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply