Skip to main content
LVU, LVM, LPT

Får socialtjänsten utreda utan min vetskap?

Hej,

Socialtjänsten utreder mina barn efter en orosanmälan och har pratat med både mina barn och mina föräldrar utan att jag har vetat om det, får de göra det?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Det finns inga lagbestämmelser som reglerar hur socialtjänsten ska genomföra en orosutredning, utan socialtjänsten avgör utifrån omständigheterna i ditt fall vilka åtgärder som behöver vidtas för att utreda dina barns situation. Utgångspunkten är emellertid att alla åtgärder som vidtas i utredningen ska genomföras i samförstånd med dig. Från detta finns emellertid några undantag. Om socialtjänsten anser att det är nödvändigt för att utreda dina barns behov av vård, får de således exempelvis prata med dina barn och närstående till barnen utan att du informeras om detta. Svaret på din fråga är alltså att socialtjänsten i en LVU-utredning får prata med dina barn och dina föräldrar om barnens situation utan att du får veta det.

Det är viktigt att du känner att dina intressen i LVU-processen tillvaratas och att du har möjlighet att framföra dina synpunkter. Jag tycker därför att du ska ansöka om ett offentligt biträde, det vill säga en advokat eller annan jurist, som kan hjälpa dig med detta. Du kan ansöka om ett offentligt biträde hos socialnämnden och eventuellt önska en särskild jurist. Vi kan hjälpa dig med ansökan.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply