Skip to main content
LVU, LVM, LPT

Flytta till fosterfamilj / familjehem

Hej,

Socialtjänsten har bestämt att jag ska bo i familjehem, men jag vill bo hos min mamma, kan de tvinga mig att flytta till familjehem?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

I första hand är det dina vårdnadshavare som bestämmer över dig. Förmodligen är det en eller båda dina föräldrar som är dina vårdnadshavare. Om socialtjänsten anser att du behöver bo i ett familjehem, exempelvis för att få stöd och hjälp från missbruksproblematik eller andra problematiska familjeförhållanden eller personliga förhållanden, kan dina vårdnadshavare i samförstånd med socialtjänsten bestämma att du ska bo i ett familjehem under en viss tid. Ju äldre du är, ju mer måste hänsyn emellertid tas till dina synpunkter och önskemål.

Om dina vårdnadshavare inte samtycker till att du ska bo i familjehem, eller om du är över 15 år och själv motsätter dig detta, kan socialtjänsten ansöka hos förvaltningsrätten om att du ska beredas vård enligt LVU. För att du ska beredas vård enligt LVU förutsätts antingen att du riskerar att du riskerar att skadas på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet, eller att utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteen. Om förvaltningsrätten anser att förutsättningarna för LVU är uppfyllda bereds du vård enligt LVU och då kan socialtjänsten bestämma att du ska bo i familjehem.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply