Skip to main content
LVU, LVM, LPT

Får socialen familjehemsplacera barn?

Hej,

Socialen vill familjehemsplacera mina barn, vad händer om jag vägrar?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Som jag förstår din fråga, har socialtjänsten erbjudit dina barn familjehemsvård. Förutsatt att du är vårdnadshavare till barnen kan du, tillsammans med barnen och eventuella andra vårdnadshavare, bestämma om ni ska tacka ja eller nej till vården. Om ni väljer att tacka nej till vården, och socialnämnden anser att dina barn har ett behov av familjehemsvård, kan socialnämnden dock ansöka hos en förvaltningsrätt om att barnen ska beredas vård enligt LVU. Därefter kommer både du och socialnämnden få möjlighet att motivera varför vården ska eller inte ska genomföras. Sedan bestämmer förvaltningsrätten om förutsättningarna för LVU är uppfyllda. Om förvaltningsrätten anser att förutsättningarna för LVU är uppfyllda, kan dina barn familjehemsplaceras även utan ditt samtycke.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply