Skip to main content
LVU, LVM, LPT

Barn omhändertagna enligt LVU – kan förälder få advokat?

Hej,

Mina barn har blivit omedelbart omhändertagna enligt LVU, kan jag få en advokat?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

När dina barn bereds vård enligt LVU har du normalt rätt till ett så kallat offentligt biträde. Det offentliga biträdet är en advokat eller annan jurist vars uppgift är att tillvarata dina intressen under processen hos socialtjänsten och sedan i förvaltningsrätten. Det offentliga biträdet hjälper dig att framföra dina synpunkter och kan även hjälpa dig att överklaga förvaltningsrättens beslut. Du kan lämna in en ansökan om offentligt biträde till socialtjänsten, som överlämnar din ansökan till förvaltningsrätten. I din ansökan kan du önska vem du vill ska vara ditt offentliga biträde. I annat fall förordnar förvaltningsrätten ett lämpligt offentligt biträde åt dig.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply