Skip to main content
LVU, LVM, LPT

Får man hälsa på under LVM-vård?

Hej,

Min syster vårdas enligt LVM och jag skulle vilja hälsa på henne, men får inte ens veta var hon är. Har jag rätt att få komma och besöka henne?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Huvudregeln är att uppgifter inom socialtjänsten och däribland vård enligt LVM omfattas av sekretess. Socialtjänsten får därför inte berätta för vem som helst vem som vårdas på ett LVM-hem. Som syster skulle du möjligtvis kunna ha rätt att få ut informationen efter en sekretessprövning, förutsatt att informationen kan röjas utan att din syster eller någon närstående till henne kan ta skada av detta. Du kan alltså försöka kontakta socialtjänsten och berätta om din situation, men det är inte säkert att de kan lämna ut information om din syster till dig.

Din syster har rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster och ta emot besök under LVM-vården. Din syster kan alltså kontakta dig om hon vill. Din systers rätt till kommunikation kan begränsas om det är nödvändigt för att inte äventyra hennes vård och det skulle således kunna vara så att din syster för tillfället inte har möjlighet att kontakta dig. Jag skulle därför råda dig att avvakta och se om hon kontaktar dig.

Om du inte får information om din syster från varken socialtjänsten eller din syster själv, kan du i sista hand begära ut de beslut om LVM som skulle kunna röra din syster hos förvaltningsrätten. Om du väljer att göra detta, ska du dock vara införstådd med att din syster inte är skyldig att ha kontakt med dig eller ta emot dig för besök om hon inte vill.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply