Skip to main content
LVU, LVM, LPT

Felaktig orosanmälan från skolan, kan jag överklaga?

Hej,

Min dotters skola har gjort en orosanmälan till socialtjänsten. Jag har inte gjort något fel och undrar vad jag kan göra? Kan jag överklaga anmälan?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Skolor har en skyldighet att omedelbart anmäla till socialtjänsten om det uppkommer någon som helst misstanke om att ett barn far illa. Som förälder kan det givetvis vara jobbigt att få kännedom om en sådan anmälan, men det kan vara bra att komma ihåg att skolan gör detta för att försäkra sig om att inget barn far illa. Det är helt enkelt bättre att skolan anmäler en gång för mycket än en gång för lite.

När orosanmälan inkommer till socialtjänsten, inleder socialtjänsten en utredning där de exempelvis kan vilja samtala med dig, din dotter och andra närstående eller göra hembesök hos dig och din dotter. I utredningen får du alltså möjlighet att framföra dina synpunkter. Utredningen avslutas om socialtjänsten kan utesluta att det finns anledning till oro för din dotter.

Skolans orosanmälan innebär inget annat än att skolan tycker att socialtjänsten ska utreda om det finns någon anledning att till oro för din dotter. Orosanmälan utgör således inget beslut och kan därför inte överklagas. Om du behöver stöd och hjälp under utredningen, kan du ansöka om ett offentligt biträde, det vill säga en advokat eller annan jurist, hos socialtjänsten. Vi kan hjälpa dig med en sådan ansökan.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply