Skip to main content
LVU, LVM, LPT

Kan LVU bli aktuellt på grund av missbruk?

Hej,

Kan socialtjänsten omhänderta min son enligt LVU för att han festar för mycket? Jag försöker verkligen få honom att sluta. 

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Ett barn kan beredas vård enligt LVU om barnet utsätter sig för risker genom att ha ett beteende som enligt LVU är ‘socialt nedbrytande’. Socialt nedbrytande beteenden kan exempelvis vara att barnet missbrukar alkohol eller narkotika. Om din son festar mycket i den bemärkelsen att han missbrukar beroendeframkallande medel eller utsätter sig för miljöer där sådant missbruk förekommer, kan detta alltså utgöra en grund för att bereda honom vård enligt LVU. Ett sådant beteende kan vara svårt att komma tillrätta med oavsett hur engagerad du är som förälder och därför kan tvångsvård vara befogat. Ett beslut om LVU behöver alltså inte vara kopplat till din föräldraförmåga.

Det är förvaltningsrätten och inte socialtjänsten som bestämmer om din son ska beredas vård enligt LVU. Om socialtjänsten anser att din son har ett behov av LVU-vård ansöker socialtjänsten om detta hos förvaltningsrätten. I förvaltningsrätten får du möjlighet att framföra dina synpunkter om din sons beteende och vårdbehov. Du kan ansöka om ett offentligt biträde, en advokat eller en jurist, som kan hjälpa dig med detta.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply