Skip to main content
LVU, LVM, LPT

Kan jag överklaga beslut om LVU?

Hej,

Kan jag överklaga ett beslut att min son ska vårdas enligt LVU?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Om det är socialtjänsten som beslutat att din son ska beredas vård enligt LVU, kan du inte överklaga beslutet. Däremot måste beslutet prövas av förvaltningsrätten så snart som möjligt och som huvudregel inom en vecka. I förvaltningsrätten får du möjlighet att framföra din inställning till LVU-vården.

Omd det är förvaltningsrätten som har beslutat om LVU-vård, kan du överklaga beslutet till kammarrätten. Överklagandet ska innehålla vilket beslut du överklagar, varför du tycker att beslutet ska ändras och på vilket sätt du tycker att beslutet ska ändras. Överklagandet ska vara skriftligt och lämnas till förvaltningsrätten inom tre veckor från beslutet om LVU-vård.

Om du behöver hjälp i LVU-processen, exempelvis med att överklaga ett beslut om LVU, kan du ansöka om ett offentligt biträde hos förvaltningsrätten. Ett offentligt biträde är en advokat eller annan jurist som finns där för att hjälpa dig. I ansökan om ett offentligt biträde, kan du eventuellt önska en särskild jurist. Vi kan hjälpa dig med ansökan.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply