Skip to main content
LVU, LVM, LPT

Går det att överklaga LPT för barn?

Hej,

Kan jag överklaga ett beslut att min dotter ska vårdas enligt LPT?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Om din dotter är vuxen, kan du inte överklaga beslutet. Om din dotter däremot är barn, det vill säga under 18 år, är saken mer komplicerad. Ett besut om LPT för ett barn förutsätter i princip att det finns samtycke från vårdnadshavarna och beslutet kan därför ifrågasättas om du är vårdnadshavare och inte har gett ditt samtycke. För att fokusera på rätten att överklaga kan det emellertid konstateras att din dotter och hennes vårdnadshavare kan överklaga beslutet om LPT. Förutsatt att du är vårdnadshavare, kan du alltså överklaga beslutet om LPT. Om din dotter har mer än en vårdnadshavare, måste även den andra vårdnadshavaren vara med på överklagandet. Om det är läkare som tagit beslutet om LPT, kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Om det är förvaltningsrätten som tagit beslutet om LPT, kan du överklaga besutet till kammarätten. Initialt kan du vända dig till vårdpersonalen för hjälp. Du kan därefter ansöka hos förvaltningsrätten om ett offentligt biträde, en jurist, som kan hjälpa dig med överklagandet och processen i domstol.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply