Skip to main content
LVU, LVM, LPT

Advokat i förvaltningsrätten om LVM

Hej,

Kan jag få advokat om jag blir tvångsvårdad enligt LVM? Kostar det något?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Frågan om du ska beredas vård enligt LVM avgörs av en förvaltningsrätt. I de flesta fall har du rätt till ett offentligt biträde, det vill säga en advokat eller annan jurist, som biträder dig innan och under förhandlingen i förvaltningsrätten. Det är också förvaltningsrätten som bestämmer om du får ett offentligt biträde. Om rätten bestämmer att du ska få ett offentligt biträde betalar staten för biträdets kostnader. Om du vill att en särskild jurist ska vara ditt offentliga biträde, kan du önska detta.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply