Skip to main content
Barn och vårdnad

Vem får vårdnaden vid separation?

Hej,

Jag och min sambo har bestämt oss för att separera. Vi har ett gemensamt barn och jag har ett barn sedan tidigare. Vem får vårdnaden av barnen om vi skiljer oss?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Separationen innebär inga förändringar i vårdnaden. Om du och din sambo har gemensam vårdnad om barnet, kommer ni alltså ha gemensam vårdnad om barnet även efter separationen. Om ni inte kan eller vill ha gemensam vårdnad om barnet, kan ni antingen ansöka om att en domstol ska besluta om ensam vårdnad, eller komma överens om att en av er ska ha ensam vårdnad. För att en överenskommelse om ensam vårdnad ska vara giltig måste ni upprätta ett skriftligt avtal som godkänns av socialtjänsten.

Separationen innebär inte heller några förändringar i vårdnaden om ditt barn. Om du har ensam vårdnad om ditt barn eller gemensam vårdnad med barnets andra förälder, är det alltså du eller ni som även fortsättningsvis har vårdnaden om barnet. Din sambo kan alltså aldrig få vårdnaden om ditt barn, om hen inte adopterat barnet.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply