Skip to main content
Barn och vårdnad

Kan jag bli vårdnadshavare för min frus barn?

Hej,

Kan jag bli vårdnadshavare för min frus barn?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Ett barn kan inte ha mer än två vårdnadshavare

Det enda sättet för dig att bli vårdnadshavare till din frus barn är genom adoption. Ett barn kan inte ha mer än två vårdnadshavare, vilket innebär att din fru måste ha ensam vårdnad om barnen för att det ska vara möjligt.

Angående adoption

Vid vårdnadsfrågor utgår man alltid från barnets bästa. Ett barn får bara adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt. Vid bedömningen ska särskilt sökandens lämplighet att adoptera samt barnets behov av adoption beaktas.

Närståendeadoption

Huvudregeln är att makar och sambor endast får adoptera gemensamt. En make eller sambo får dock med sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn, vilket kallas för en närståendeadoption. För att du ska få adoptera din frus barn krävs det även att du har fyllt 18 år. Är barnet eller barnen äldre än 12 år måste även de samtycka till adoptionen. Är barnen yngre kan inställningen fortfarande få betydelse i bedömningen.

Även om din fru har ensam vårdnad om barnen vägs den biologiska pappas inställning in i helhetsbedömningen som görs gällande lämpligheten av adoptionen. Vid en ansökan om adoption kommer därför rätten att inhämta hans inställning till ansökan om adoption. 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis behöver du ha fyllt 18 år, din fru måste samtycka till adoptionen och ha ensam vårdnad över barnet och beroende på barnets ålder måste även han eller hon samtycka till adoptionen.

Med vänliga hälsningar
Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply