Skip to main content
Barn och vårdnad

Hur får jag gemensam vårdnad?

Hej,

Mina barns pappa har i dagsläget ensam vårdnad om våra barn. Detta beslut togs för flera år sedan och jag skulle nu vilja gemensam vårdnad om våra barn. Kan jag få det?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Det beror bland annat på varför han fick ensam vårdnad, hur lång tid som har gått och om det skett någon förändring i omständigheterna. Beroende på om ni är överens eller inte finns det olika vägar att gå. Gemensamt för alternativen är att barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut rörande vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen om vad som är bästa för barnet ska särskild vikt fästas vid om barnet eller någon annan i familjen riskerar att utsättas för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Särskild vikt ska även fästas vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Om ni är överens

Om ni är överens om att ni ska ha gemensam vårdnad kan ni upprätta ett avtal. Avtalet måste vara skriftligt och godkännas av socialnämnden. Socialnämnden ska godkänna avtalet om det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa.

Om ni inte är överens

Om ni inte är överens kan du ansöka om gemensam vårdnad hos tingsrätten. Tingsrätten kan bestämma att du ska få gemensam vårdnad tillsammans med barnens pappa eller att någon av er ska få ensam vårdnad. Vid bedömningen om ni ska ha gemensam vårdnad eller inte kommer tingsrätten att fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Det innebär bland annat att ni måste ha ett någorlunda konfliktfritt samarbete, vilket i princip innebär att ni inte får ha sådana samarbetssvårigheter att barnen riskerar att påverkas negativt.

Samarbetssamtal

Ett första steg att ta innan man stämmer den andra föräldern är att se om man kan komma överens inom ramen för de samarbetssamtal som kommunen ska erbjuda hos socialtjänsten på deras enhet som heter familjerätten. Det bästa för barnet är ofta att ni som föräldrar försöker komma överens utan att hamna i domstol. Samarbetssamtalen är dessutom gratis.

Informationssamtal

Om ni inte kommer överens om du vill gå vidare med en ansökan om stämning så behöver du innan stämning skickas in ha varit på ett informationssamtal hos socialtjänsten angående processen om vårdnad, boende och umgänge. Ett sådant samtal ansöker du om i den kommun där barnet är folkbokfört och du kommer efter samtalet få ett intyg om att du varit på sådant samtal.

Det intyget är bra om du tar med dig eller har förberett när du träffar en advokat eller jurist för inledande rådgivning.

Med vänliga hälsningar
Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply