Skip to main content
Barn och vårdnad

Kan jag överklaga vårdnadstvist?

Hej,

Jag och min man har skilt oss och genomgått en långdragen vårdnadstvist. Tillslut bestämde tingsrätten att min man skulle ensam vårdnad om våra barn. Jag tycker inte att det är rättvist och undrar om jag kan överklaga domen?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Tidsgräns för hur länge du kan överklaga

En dom från tingsrätten kan överklagas inom tre veckor från att domen meddelas, och ska göras skriftligen. Datumet som överklagandet ska inkomma till tingsrätten står vanligen på sista sidan i domen.

Prövningstillstånd krävs

När överklagandet inkommer till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning. Det vill säga om de ska bevilja ditt överklagande prövningstillstånd.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall. Första fallet är om domstolen anser att tingsrättens dom är tvivelaktig, och andra fallet är att hovrätten måste ta upp målet för att bedöma om tingsrätten har dömt rätt. Hovrätten kan även bevilja prövningstillstånd för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen samt om domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet.

När du överklagar måste du ange vilken dom du överklagar, hur du tycker att domen ska ändras och varför du tycker att domen är fel. Du behöver också argumentera för varför du ska beviljas prövningstillstånd. Det kan kännas knepigt, och det kan därför vara bra att ta hjälp av en jurist. Juristen kan även bedöma dina chanser att vinna framgång med din överklagan.

Det är viktigt att komma ihåg att domen i ett vårdnadsmål inte behöver gälla för alltid, utan du kan ansöka om gemensam vårdnad vid ett senare tillfälle om till exempel omständigheterna kring vad som kan anses vara barnets bästa förändras.

Med vänliga hälsningar
Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply