Skip to main content
Vårdnad om barn

Kan jag överklaga vårdnadstvist?

Hej,

Jag och min man har skilt oss och genomgått en långdragen vårdnadstvist. Tillslut bestämde tingsrätten att min man skulle ensam vårdnad om våra barn. Jag tycker inte att det är rättvist och undrar om jag kan överklaga domen?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Du kan överklaga vårdnadsdomen till hovrätten inom tre veckor från det att domen meddelades. För att hovrätten ska pröva fallet krävs dock att du beviljas prövningstillstånd, vilket i princip innebär att hovrätten måste anse att det finns anledning att tro att tingsrätten dömt fel. I ditt överklagande måste du därför ange vilken dom du överklagar, hur du tycker att domen ska ändras och varför du tycker att domen är fel. Det kan vara en bra idé att ta hjälp av en jurist för att bedöma dina chanser att vinna framgång med en överklagan och att eventuellt skriva själva överklagandet. Det kan även vara bra att veta att en vårdnadsdom inte behöver gälla för alltid, utan att det är möjligt för dig att ansöka om gemensam vårdnad vid ett senare tillfälle.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply