Skip to main content
LVU, LVM, LPT

Oro för systers barn, kan jag få vårdnaden?

Hej,

Jag är orolig för min systers barn, vad kan jag göra? Jag vill inte att de ska hamna i en fosterfamilj. Kan jag t.ex. ansöka om att få vårdnaden om barnen?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Det du kan göra är att anmäla oro till socialtjänsten. Socialtjänsten ska då utreda barnens situation och vid behov föreslå åtgärder för att hjälpa barnen och din syster. Du kan berätta för socialtjänsten att du gärna tar hand om barnen och om socialtjänsten tycker att det är lämpligt, kan de exempelvis föreslå för din syster att barnen ska få bo hos dig under en tid. Vilka åtgärder som föreslås är dock helt beroende av barnens behov. Om socialtjänsten anser att barnen är i behov av vård som inte kan genomföras med samtycke från din syster och från eventuell annan förälder, kan socialtjänsten ansöka hos förvaltningsrätten att barnen ska beredas vård enligt LVU. Om du ställer upp som familjehem och socialtjänsten anser att det är lämpligt att barnen placeras hos dig, kan de föreslå att barnens LVU-vård ska genomföras på detta sätt. Att barnen placeras hos dig under pågående LVU-vård innebär emellertid inte att du övertar vårdnaden om barnen, utan socialtjänsten kommer verka för att barnen ska återförenas med sin mamma och eventuell annan förälder. Övertagande av vårdnaden blir aktuellt först om barnens LVU-vård blir långvarig och du anses vara lämpad att ge barnen omvårdnad, trygghet och en god fostran.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply