Skip to main content
Målsägandebiträde, Särskild företrädare, Skadestånd

Ta del av förundersökningsprotokoll som brottsoffer

Hej,

Vilken rätt har jag som brottsoffer att få ta del av uppgifter under förundersökningen?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Sekretess vid pågående förundersökning

Med hänsyn till att utlämnandet av uppgifter under pågående förundersökning riskerar att skada och försvåra utredningen, råder under pågående förundersökning som huvudregel sekretess (så kallad förundersökningssekretess). Detta innebär att uppgifter ur förundersökningsmaterialet inte får lämnas ut till någon annan än parterna i målet. Parterna i en brottmålsrättegång är som utgångspunkt den tilltalade och åklagaren. Om du som målsägande biträder åtalet, vilket innebär att du blir en part i målet och tillsammans med åklagaren deltar i att försöka få gärningsmannen dömd, till exempel genom åberopa egna vittnen, har du rätt att ta del av uppgifter om utredningen under pågående förundersökning. Om det i stället endast är åklagaren som biträder målet har du som brottsoffer begränsad insyn under förundersökningsstadiet.

Målsägandebiträde

Det kan vara bra att veta att du, från det att en förundersökning inleds, kan ha rätt till ett målsägandebiträde. Detta gäller exempelvis om brottet avser misshandel, sexualbrott eller rån. Ett målsägandebiträde har samma rätt som målsäganden att ta del av uppgifter om utredningen under förundersökningen. Denne kan hjälpa dig att tillvarata dina intressen under hela förundersökningen och rättegången. Åklagaren kan hjälpa dig att ansöka om ett målsägandebiträde. Om du vill att en särskild advokat eller jurist ska vara ditt målsägandebiträde, kan du meddela åklagaren detta.

Vi på Familjerättsadvokaterna är specialiserade på att tillvarata dina rättigheter som målsägande och hjälper till med yrkande om skadestånd under själva rättegången.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply