Skip to main content
Målsägandebiträde, Särskild företrädare, Skadestånd

Ta del av förundersökningsprotokoll som brottsoffer

Hej,

Vilken rätt har jag som brottsoffer att få ta del av uppgifter under förundersökningen?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Med hänsyn till att utlämnandet av uppgifter under pågående förundersökning riskerar att skada och försvåra utredningen, råder under pågående förundersökning som huvudregel sekretess. Detta innebär att uppgifter ur förundersökningsmaterialet inte får lämnas ut till någon anna än parterna i målet. Parterna i en brottmålsrättegång är som utgångspunkt den tilltalade och åklagaren. Om du som målsägande biträder åtalet, blir emellertid även du part och har då rätt att ta del av uppgifter om utredningen under pågående förundersökning.

Det kan vara bra att veta att du, från det att en förundersökning inleds, kan ha rätt till ett målsägandebiträde. Detta gäller exempelvis om brottet avser misshandel, sexualbrott eller rån. Ett målsägandebiträde har inte heller rätt att ta del av uppgifter om utredningen under förundersökningen, men kan hjälpa dig att tillvarata dina intressen under hela förundersökningen och rättegången. Åklagaren kan hjälpa dig att ansöka om ett målsägandebiträde. Om du vill att en särskild advokat eller annan jurist ska vara ditt målsägandebiträde, kan du meddela åklagaren detta.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply