Skip to main content

Hej,

Jag har polisanmält ett brott som jag utsattes för, men ångrar mig eftersom det är för jobbigt. Kan jag dra tillbaka min anmälan?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Dra tillbaka polisanmälan

En anmälan om brott kan inte dras tillbaka, eftersom polisen är skyldig att utreda ett misstänkt brott. När polisen får en anmälan om brott är de därför skyldiga utreda det anmälda brottet. Du har emellertid ingen skyldighet att medverka i utredningen, utan kan meddela polisen att du inte vill medverka och kan då inte bli tvingad till detta. Om polisen anser att det inte går att utreda brottet utan din medverkan, kan detta leda till att utredningen läggs ned.

När utredningen är färdig, tar åklagaren beslut i åtalsfrågan. Om åklagaren bedömer att det finns tillräckligt med bevisning för en fällande dom, ska åklagaren väcka åtal. När du anmält brottet har du alltså i princip överlämnat saken till polis och åklagare och kan inte påverka processen på något annat sätt än att inte medverka.

Målsägandebiträde hjälper dig

Det kan vara bra att veta att du kan ha rätt till ett målsägandebiträde, det vill säga en advokat eller jurist som stöttar och hjälper dig under processen. Målsägandebiträde förordnas i första hand vid brott mot person, såsom misshandel eller sexualbrott, men kan även förordnas i andra fall beroende av ditt behov av sådan hjälp. Åklagaren kan hjälpa dig att ansöka om ett målsägandebiträde. Om du vill, kan du önska att en särskild jurist ska vara ditt målsägandebiträde. Vi på Familjerättsadvokaterna är specialiserade på att tillvarata dina rättigheter som målsägande och hjälper till med yrkande om skadestånd under själva rättegången.

Stödperson som inte är jurist

Under förhör och rättegång kan du även få ha med dig en stödperson. Stödpersonen är inte en jurist, utan kan vara någon närstående till dig, eller någon från exempelvis brottsofferjouren, som finns med under processen för att ge dig stöd.

Med vänliga hälsning,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply