Skip to main content

Hej,

Jag är målsägande i en rättegång, men vill inte vara med på rättegången. Måste jag det?

 

SVAR

Hej.

Tack för din fråga.

Utgångspunkten är att målsägande inte är skyldig att närvara vid rättegång. Undantag från denna utgångspunkt föreligger emellertid om målsägande har fått en kallelse, vilket ofta är fallet. Om du har fått eller får en kallelse måste du närvara vid rättegången och kan annars bli skyldig att betala ett så kallat vite, en sorts avgift vars belopp ska framgå av kallelsen. Om du av någon anledning, exempelvis sjukdom, inte kan närvara vid rättegången, måste du därför meddela domstolen detta och i ibland också kunna styrka det till exempel med ett läkarintyg.

Varför är det viktigt att jag är med på rättegången?

När du som målsägande närvarar under rättegången har du möjlighet att lämna din version av det som hänt. På så sätt kan du påverka hur domstolen bedömer den bevisning som finns i ditt mål. Det stärker alltså bevisningen om du som målsägande med egna ord kan berätta vad du varit med om och det kan få stor betydelse för domstolens beslut.

Stöd under rättegången

Om du känner att du behöver stöd under rättegången, har du alltid rätt att ha med en stödperson. Stödpersonen är endast där för att ge dig stöd och kan exempelvis vara en vän, släkting, eller en person från kvinno- eller brottsofferjouren.

Vittnesstöd

Sedan några år tillbaka finns något som kallas vittnesstöd vid de flesta domstolar. Vittnesstöden hjälper dig som målsägande till rätta när du kommer till domstolen och kan förklara hur en rättegång går till. Vittnesstöden kan också hjälpa till med praktiska frågor och kan till exempel visa var det finns väntrum för brottsoffer innan rättegången börjar. Vittnesstöd är en ideell verksamhet och är ofta personer som är engagerade i den lokala brottsofferjouren eller juriststudenter.

Rätt till målsägandebiträde

I vissa fall kan du även ha rätt till målsägandebiträde, en advokat eller jurist som är där för att tillvarata dina rättigheter och föra din talan i rättegången. Det är tingsrätten som utser ett målsägandebiträde. Vid sexualbrott ska du som målsägande alltid ha rätt till målsägandebiträde om det inte är uppenbart att det inte behövs. Vid andra allvarligare brott, som till exempel misshandel och fridskränkning kan du prata med polis eller åklagare angående dina möjligheter att få ett målsägandebiträde.

Vi på Familjerättsadvokaterna är specialiserade på att tillvarata dina rättigheter som målsägande och hjälper till med yrkande om skadestånd under själva rättegången. Du har alltid rätt att särskilt önska vilken advokat eller jurist du vill ha som målsägandebiträde i ditt ärende.

Orolig för min egen eller mina närståendes säkerhet

Om du känner dig orolig över din eller närståendes säkerhet innan, under eller efter rättegången ska du berätta detta för till exempel ditt målsägandebiträde, vittnesstöd eller för domstolen, som kan vidta åtgärder för att garantera din säkerhet. Exempel på åtgärder som domstolen kan besluta om är att du som målsägande eller att din motpart kan få närvara via länk från annat rum under förhandlingen.

Sammanfattningsvis

Om du som målsägande har blivit kallad till en rättegång är du skyldig att närvara. Rättsväsendet värnar om att du som målsägande ska känna dig trygg och säker under rättegången och att dina rättigheter ska tillvaratas. I vissa fall kan du ha rätt till målsägandebiträde under både förhör och i rättegången. Du har alltid rätt att ta med dig en stödperson. Berätta för polisen om du på något sätt är orolig för din eller dina närståendes säkerhet. På så sätt kan de vidta åtgärder för att garantera din säkerhet.

Med vänliga hälsningar
Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply