Skip to main content

Hej,

Jag blev utsatt för misshandel och har nu fått veta att förundersökningen har lagts ned. Jag vet vem personen är och tycker att det finns mycket bevis. Vad kan jag göra?

 

SVAR

Hej.

Tack för din fråga

Begära att beslutet överprövas

Om förundersökningen varit polisledd är det till Polisen du vänder dig för att få beslutet omprövat. Om polisen står kvar vid beslutet kan du få beslutet överprövat av en åklagare.

Om det är en åklagare som beslutat att lägga ner förundersökningen kan du begära att beslutet överprövas av överåklagaren. Du hittar adressen till rätt åklagarkammare på Åklagarmyndighetens hemsida eller på det beslut som du fått angående nedläggningsbeslutet.

En begäran om överprövning bör vara skriftlig och du kan skicka den via e-post. En begäran om överprövning ska vara tydlig och fullständig när den skickas in. På åklagarmyndighetens hemsida finns en särskild blankett du kan använda och även Riktlinjer för hur överprövningen går till, https://www.aklagare.se/om_rattsprocessen/overprovning/.

Överprövningen innebär att ett åklagarbeslut granskas av en högre åklagare (överåklagare) och kan leda till att ett beslut om att lägga ner förundersökningen ändras eller inte ändras. Genom överprövningen kan överåklagaren alltså bestämma att förundersökningen ska återupptas, om överåklagaren bedömer att förundersökningen inte borde ha lagts ned.

Väcka enskilt åtal

Det finns även en möjlighet för dig att även väcka enskilt åtal, vilket i princip innebär att du själv får göra åklagarens jobb. Detta innebär att du ska bevisa att den tilltalade, det vill säga den som du anser ha gjort sig skyldig till brott, är skyldig till brottet. Genom att väcka enskilt åtal tar du emellertid en ekonomisk risk, eftersom du blir ansvarig för den åtalades rättegångskostnader om den tilltalades frias.

Med vänliga hälsningar
Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply