Skip to main content
Barn och vårdnad

Skriva in i testamente – vårdnad av barn

Hej,

Vem får vårdnaden om mina barn om jag skulle dö? Kan jag exempelvis skriva i mitt testamente att jag vill att en särskild person ska få vårdnaden?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Om du dör, är det i första hand barnens andra förälder som får vårdnaden om barnen. Om både du och barnens andra förälder dör eller om den andra föräldern inte är lämpad att ta hand om barnen, ska socialtjänsten ansöka hos en domstol om att någon som är lämpad att ge barnen omvårdnad, trygghet och en god fostran ska anförtros vårdnaden. Om det finns släktingar eller andra närstående som vill ta hand om barnen, är det ofta lämpligt att dessa anförtros vårdnaden. Socialtjänsten gör emellertid en prövning av de tilltänkta vårdnadshavarnas lämplighet och det är således inte säkert att en närstående som vill ta hand om barnen får göra det. Det kan exempelvis vara så att mor- eller farföräldrar vill ta hand om barnen, men anses vara för gamla för att kunna tillgodose barnens behov. Du kan givetvis upprätta en handling som innehåller dina önskemål om barnens vårdnad vid din död och en sådan handling kan ha viss betydelse vid utseendet av en lämplig vårdnadshavare. En sådan handling har dock ingen rättslig betydelse, utan domstolen avgör vem som ska anförtros vårdnaden utifrån barnens behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran.

Med vänliga hälsning,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply