Skip to main content
Målsägandebiträde, Särskild företrädare, Skadestånd

Vad händer om man inte kan betala skadestånd?

Hej,

Vad gör jag om en gärningspersonen inte betalar skadestånd till mig?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Att en domstol genom dom har bestämt att gärningspersonen ska betala skadestånd till dig på grund av brott, innebär att personen är skyldig att betala skadestånd till dig. Det innebär emellertid inte att pengarna automatisk utbetalas till dig, utan gärningspersonen måste ‘frivilligt’ göra överföringen. Om gärningspersonen inte följer domen och betalar, kan du få hjälp av Kronofogdemyndigheten att driva in skadeståndet. Kronofogden ska kontakta dig och fråga om du behöver sådan hjälp. Om du inte vill avvakta tills Kronofogden kontaktar dig, kan du kontakta Kronofogden och be om hjälp. Kronofogden utreder därefter gärningspersonens ekonomi och ser till att gärningspersonens tillgångar används för att utbetala skadeståndet till dig. Om det är så att gärningspersonen saknar tillgångar för att betala skadeståndet, meddelar Kronofogden dig om detta. I så fall kan du göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Skador på grund av brott ersätts ofta genom hemförsäkring eller olycksfallsförsäkring. Om du inte kan få ersättning heller genom ditt försäkringsbolag, kan du ansöka om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply