Skip to main content

Hej,

Vad är ett målsägandebiträde?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Ett målsägandebiträde är en advokat eller annan jurist vars uppgift är att tillvarata målsägandens, det vill säga brottsoffrets, intressen. Målsägandebiträdet finns således där för att ge målsäganden stöd och hjälp under förundersökningen och rättegången. Målsägandebiträde förordnas i princip alltid målsäganden som blivit utsatta för brott mot person, exempelvis sexualbrott, rån eller misshandel. Målsägandebiträde kan emellertid förordnas även i fråga om andra brott. Det är omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande för om målsäganden anses ha ett sådant behov av stöd och hjälp att ett målsägandebiträde ska förordnas.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply